Topsport TeamNL Tokyo 2020

NOC*NSF houdt topsportinvesteringen op peil

15 juli 2020
NOC*NSF houdt topsportinvesteringen op peil

Vandaag worden de voorlopige toekenningen bekendgemaakt voor de topsportprogramma’s van sportbonden. Niet eerder gaf NOC*NSF deze toekenningen zo vroeg in het jaar al door, met een intentie voor vier jaar. Deze bijdrage, het gaat om een bedrag van zo’n 35 miljoen euro per jaar, komt grotendeels voort uit samenwerking met het ministerie van VWS en Nederlandse Loterij en wordt aangevuld met een eigen bijdrage van de sportbonden.

In de afgelopen periode is het voor NOC*NSF duidelijk geworden dat groei geen vanzelfsprekendheid is. De uitdaging om de top-10 doelstelling los te laten, is echter geen seconde door het hoofd van technisch directeur Maurits Hendriks gegaan: “Nooit eerder stonden de Nederlandse topsporters er zo goed voor en de ambitie is onverminderd groot. We doen er alles aan om op de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio samen te excelleren en heel Nederland trots te maken, ondanks de crisis.”

De invloed van Covid-19 is overal voelbaar, van de breedtesport tot de topsport. In de voorbije maanden is er veel werk verzet om de sportieve ambitie van de sportbonden en TeamNL in stand te houden. We mogen ontzettend blij zijn dat we de topsportinvesteringen voor de komende vier jaar, mede met dank aan het ministerie van VWS, tenminste op peil kunnen houden. Dat we geen concessies hoeven te doen aan het werk dat de afgelopen jaren is verzet en we op dezelfde voet door kunnen gaan is niet vanzelfsprekend.

We doen er alles aan om op de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio samen te excelleren en heel Nederland trots te maken, ondanks de crisis
Maurits Hendriks

De ambities zijn hoog en de prestaties goed, maar de kosten nemen toe en de bijdragen vanuit bonden en sponsors staan mede door de coronacrisis onder druk. Dit betekent dat vanuit NOC*NSF niet alle aanvragen van de bonden volledig gehonoreerd kunnen worden. Hierdoor zullen sportbonden meer samen moeten werken en de vernieuwing en innovatie moeten opzoeken om hun ambities te realiseren.

Parallel aan de behoefte aan hogere investeringen is NOC*NSF zich bewust van het feit dat er gewerkt moet worden aan het inzichtelijk en concreet maken van de maatschappelijke waarde van topsport op Nederland. Het werd al duidelijk tijdens de afgelopen periode dat dit ook buiten de gebaande prestatie-paden ligt. Zo werd de expertise uit het Project Thermo Tokyo, presteren in extreme warmte, ingezet voor onze verpleegkundigen en dokters op IC’s in ziekenhuizen door het land. Ook mobiliseerden de sportkoepel en enkele sportbonden een keur aan topsporters om Nederland fysiek in orde te houden, onder meer via het digitale programma ‘Fit met TeamNL’ en clinics. De uiteindelijke betekenis kan nog breder en dieper zijn, een aandachtspunt voor de gehele topsport.

De sportkoepel heeft vertrouwen in de vindingrijkheid die onze topsport de afgelopen jaren kenmerkt. Die drive moeten we opnieuw aanspreken en dat vergt veel van alle betrokkenen. We hebben vanuit de sport de verplichting naar de Nederlandse bevolking, de fans en iedereen die inspiratie haalt uit de prestaties van TeamNL om er keihard voor te werken. Door samen manieren te vinden om te excelleren en onze doelstellingen te behalen.

De definitieve toekenningen voor 2021 worden 30 oktober 2020 gecommuniceerd met de bonden en openbaar gemaakt.

Deel dit artikel op social media: