Topsport Voor technisch directeuren

Eenmalige tegemoetkoming CTO-verblijfshuurkosten bij financiële problemen corona

24 april 2020

Let op: onderstaande is voorlopige informatie. Begin mei volgt een gedetailleerde beschrijving van het proces, de aanvraagvoorwaarden etc.

We ondersteunen talentvolle sporters (of hun ouders) die in financiële problemen komen vanwege de gevolgen van de coronapandemie. Het gaat een bijdrage in de kosten die sporters met IT-, NT- of beloftestatus tot en met 21 jaar (of hun ouders) hebben voor de CTO verblijfshuur. Het is een eenmalige tegemoetkoming in de verblijfshuurkosten.

Sporters kunnen vanaf medio mei een aanvraag indienen. Zij krijgen dan drie weken (tot en met 6 juni) de kans om een aanvraag in te dienen. Dit gaat op dezelfde manier als bij de al bestaande regeling voor talentvolle sporters die opgroeien in armoede, dus via de sportbond. Ook de betaling geschiedt aan de sportbond.

Gedetailleerde informatie volgt begin mei. Het richtbedrag is maximaal € 1000 per sporter en op basis van het aantal aanvragen.

De criteria voor aanvraag zijn:

  • Het betreft een talentvolle sporter tot en met 21 jaar, met een IT-, NT- of beloftestatus, met woonruimte op of via het CTO
  • (Een van de) ouder(s) van deze talentvolle sporter is ZZP-er of heeft recentelijk ontslag gekregen als gevolg van de coronapandemie

De procedure werkt als volgt:

  • De sporter vult in overleg met de bond het aanvraagformulier in, inclusief een motivatie en gevraagde bijlagen
  • De topsportcoördinator of technisch directeur dient de aanvraag vóór 6 juni in bij NOC*NSF
  • Als de aanvraag compleet is, wordt deze beoordeeld door de toetsingscommissie. Uiterlijk 1 juli wordt aan de topsportcoördinator of technisch directeur teruggekoppeld
  • De bond ontvangt de bijdrage
  • Na afloop wordt een verantwoording aangeleverd

Deel dit artikel op social media: