Topsport Coronavirus en sport Sportbonden

Aantal topsporttrainingslocaties binnenkort weer open

NOC*NSF 24 april 2020
Aantal topsporttrainingslocaties binnenkort weer open

Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij anderhalve meter afstand van elkaar houden. Dat heeft het kabinet dinsdag bekendgemaakt. Op advies van het Outbreak Management Team geldt in deze fase van openstelling een beperking van het aantal topsporters dat van deze mogelijkheid gebruik mag maken. Op dit moment wordt gewerkt met een bovengrens van zo’n duizend topsporters verdeeld over de aangewezen locaties

NOC*NSF heeft in nauwe samenspraak met de sportbonden bepaald dat de sporters met A-, high potential- of selectiestatus (in totaal ca. 800) voor deze verruiming in aanmerking komen. Mede op grond van deze afbakening heeft de overheid de verruiming van de maatregelen toegekend.  Uitbreiding hiervan zou direct een exponentiële toename in aantallen betekenen en daarmee deze eerste stap onmogelijk maken.

Met het definiëren van deze groep is voor dit moment gekozen voor een duidelijke gedefinieerde categorie van erkende topsporters om het risico op toename van coronabesmettingen zo beperkt mogelijk te houden.  

De sportsector is gevraagd zelf voor protocollen te zorgen die waarborgen dat de algemeen geldende richtlijnen zoals strakke hygiëne maatregelen en de anderhalve meter afstand, op een verantwoorde wijze worden toegepast. Aan de verantwoordelijke sportbonden heeft NOC*NSF gevraagd met sport specifieke voorstellen te komen. Dat proces is in volle gang en het is de verwachting dat dit voor alle beoogde topsportprogramma’s zal lukken.

Topsporttrainingslocaties
Het uitgangspunt voor het aanwijzen van de trainingslocaties, is dat topsporters zoveel mogelijk trainen op de locaties waar zij dit normaal ook doen.

NOC*NSF is gevraagd om samen met de bonden een lijst met topsporttrainingsaccommodaties op te stellen waarvoor de gedeeltelijk openstelling van toepassing is. Op basis van de opgave van de sportbonden wordt deze lijst nu opgesteld en met de overheid gedeeld. Het is de bedoeling dat de noodzakelijke aanpassingen van de noodverordeningen door veiligheidsregio’s en gemeenten vóór 29 april zal gebeuren, zodat dan de trainingen op trainingslocaties kunnen worden hervat. 

Alle trainingen vinden plaats op locaties die afgesloten zijn voor iedereen, behalve sporters en noodzakelijke begeleiding.

De KNVB heeft voor het betaald voetbal eigen afspraken met het kabinet gemaakt.

Handhaving
Uiteindelijk is het handhaven van de voorwaarden waaronder de aangewezen locaties gedeeltelijk open mogen, de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio’s en dus van de burgemeesters. Bij extreme gevallen van schending van de noodverordeningen kan en zal worden ingegrepen. Het handhaven van de protocollen is de verantwoordelijkheid van de sector en sportbonden zelf.

Deel dit artikel op social media: