Topsport Onderzoek Coaching

Waardering topsportklimaat Nederland gestegen

16 september 2019
Waardering topsportklimaat Nederland gestegen

De waardering voor het topsportklimaat in Nederland onder topsporters, talenten, coaches en technisch directeuren van TeamNL is opnieuw gestegen. Dat blijkt uit de topsportklimaatmeting 2019 uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut in opdracht van NOC*NSF en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport.

Het onderzoek is nu voor de zesde keer uitgevoerd en geeft inzicht in de waardering van de maatschappelijke en sportorganisatorische omgeving en voorzieningen. De positie en het carrièreperspectief van coaches en de maatschappelijke erkenning van topsport en topsporters zijn belangrijke aanbevelingen voor verbeteringen.

Concrete aanknopingspunten

"Dat we met de Nederlandse topsport een hoger rapportcijfer hebben gekregen van onze topsporters, talenten, coaches en technisch directeuren is een compliment voor iedereen die daar een bijdrage aan levert", reageert technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF. "In Nederland doen we dat samen, met de sportbonden, met VWS en de andere overheden, met de partners van TeamNL en de rest van het Nederlandse bedrijfsleven, en met vele andere zoals bijvoorbeeld de Centra voor Topsport en Onderwijs en het onderwijs zelf. En laten we vooral de ouders en directe familie en vriendenkring van een sporter niet vergeten."

"Toch kan het altijd beter, en dat moet ook. Onze topsporters en talenten verdienen vooral ook internationaal gezien de best mogelijke begeleiding en voorzieningen om zich nog beter op hun prestaties voor te kunnen bereiden. De recente extra structurele investeringen in de Nederlandse topsport van VWS dragen daar zeker al aan bij. Dit onderzoek biedt goede concrete aanknopingspunten voor verbeteringen. De positie en het carrièreperspectief van coaches moeten worden verbeterd. Daar horen in onze ogen stevige en maatschappelijk breed erkende Trainer/Coach opleidingen bij die goed op elkaar aansluiten in een doorlopende leerlijn."

"Ook komt naar voren dat topsporters zich maatschappelijk niet erkend voelen, ondanks dat de samenleving onze topsporters zeer waardeert en de sporters zelf de Athlete Services waar ze gebruik van maken zeer waardevol noemen. We zoeken graag met hen samen uit waar dat in zit en hoe we dat kunnen verbeteren."

Waardering omhoog

Onder alle bevraagde groepen is een stijging in de waardering van het topsportklimaat zichtbaar, valt te lezen in het rapport. Ook het percentage topsporters, talenten, coaches en technisch directeuren dat een voldoende geeft aan het topsportklimaat in Nederland is gestegen. Voor alle groepen is de waardering voor het topsportklimaat het hoogst sinds 2008, de eerste keer dat de waardering van het topsportklimaat in een rapportcijfer werd uitgedrukt.

Uit dit onderzoek blijkt dat Nederlandse topsporters en talenten meer tijd investeren in hun topsportbeoefening dan in 2015, mede veroorzaakt door de toenemende internationale concurrentie. Het belang van extra financiële middelen, ondanks toegenomen investeringen in de topsport van o.a. VWS, wordt duidelijk genoemd door topsporters, talenten, coaches en technisch directeuren. Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking ziet topsport als een beroep, de topsporters zelf ervaren dat nog niet zo.

Stevig fundament

NOC*NSF concludeert dat met het huidige topsportsysteem en onze manier van werken er een stevig fundament staat, dat door de topsporters, talenten, coaches en technisch directeuren van TeamNL wordt gewaardeerd. We willen graag doorbouwen op dit fundament en de ingeslagen route. We maken hierover samen met VWS, de VSG en andere partijen in de komende maanden afspraken in het kader van de uitwerking van deelakkoord 6 - Topsport die inspireert - uit het Nationaal Sportakkoord. 

In de topsportklimaatmeting komt een groot aantal onderwerpen naar voren, die via deze interactieve website te vinden zijn. Een samenvatting is beschikbaar in de vorm van deze infographic. Het gaat in het onderzoek om de beïnvloedbare maatschappelijke en sportorganisatorische omgeving waarin sporters zich tot topsporters kunnen ontwikkelen en prestaties kunnen leveren op het hoogste niveau in hun tak van sport. 

Atletencommissie: aanmoediging het nog weer beter te doen

Hinkelien Schreuder, voorzitter NOC*NSF Atletencommissie: “Goed dat het Nederlandse topsportklimaat door de mensen waar om gaat positief wordt beoordeeld. Wij zien dat vooral als een aanmoediging aan iedereen om het de komende jaren nog weer beter te doen. Het onderzoek geeft voor wat betreft de erkenning die topsporters voelen, zeker reden om daarover met hen in gesprek te gaan en dit nader te onderzoeken."

Sinds 1998 voeren de Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut dit onderzoek uit in opdracht van NOC*NSF en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Niet eerder namen zoveel topsporters, talenten, coaches en TD's deel aan deze meting.

Deel dit artikel op social media: