Sport verbindt en verbroedert. Het zorgt voor meer begrip en respect voor elkaar, en daarmee voor een beter evenwicht in de samenleving, wat we juist nu goed kunnen gebruiken. Deelnemen aan sport betekent vaak ook deelnemen aan de maatschappij. Hoe meer mensen deelnemen, hoe gezonder Nederland wordt. Het sluit aan bij het streven van NOC*NSF om de komende jaren 10% meer mensen aan het sporten te krijgen.

Een plek in de maatschappij

Sport bepaalt mede wie we zijn, wat we doen, waar en wanneer. En vooral ook, met wie we dat doen. De mogelijkheden om mensen te ontmoeten met sport wordt ook wel de verbindingshypothese genoemd. Sportverenigingen spelen daarbij een cruciale rol en zijn een ontmoetingsplek voor allerlei mensen. Het geeft mensen een plek in de maatschappij. Tegelijkertijd wordt er sociaal kapitaal opgebouwd. Ofwel, mensen breiden hun netwerk uit waarmee ze ook buiten de sport doelen kunnen bereiken.

Sportverenigingen bieden volop mogelijkheden voor vrijwilligers. Vier van de tien mensen die lid zijn van een vereniging zijn actief als vrijwilliger. Ze halen er voldoening en eigenwaarde uit, denk aan De Kantineheld, en vergroten hun vrienden- en kennissenkring ermee. Dat vrijwilligerswerk beperkt zich niet alleen tot het verenigingsleven. Vaak blijkt dat mensen die actief zijn voor sportverenigingen ook daarnaast actief zijn als vrijwilliger buiten de sport. Ze zijn een bindende kracht in onze samenleving.

Bekend maakt bemind

Onderzoek toont aan dat leden van sportverenigingen in het algemeen tevreden zijn met hun leven, ze hebben meer sociale ontmoetingen en vertrouwen anderen eerder dan niet-leden. Ze denken vaak ook positiever over migranten. Door het onderlinge contact is er meer wederzijds begrip voor elkaar, wat de sociale cohesie in de hand werkt. Dat zien we ook op een andere manier terug. Autochtone Nederlanders die ooit lid zijn geweest van een sportvereniging, hebben vaker een allochtone kennis.

Leeuwenhose en luidsprekerhoed

De bindende kracht van sport komt ook tijdens belangrijke sportevenementen naar voren, als we gekleed in leeuwenhose of met luidsprekerhoed op onze helden aanmoedigen. Maatschappelijke barrières en verschillen doen er dan niet toe. Het intensief volgen van sport in de media is eveneens een uitdrukking van gemeenschappelijkheid en de wens tot identificatie. De Olympische Spelen van Londen 2012 zijn daar een goed voorbeeld van. Met 400 miljoen websitebezoeken en 150 miljoen tweets worden de Spelen van Londen ook wel getypeerd als de eerste echte social games. De wereld, één grote Olympische familie.

We winnen veel met sport!