Wouter Huibregtsen

Naam: Wouter (Mickey) Huibregtsen
Geboren: 26 januari 1940 te Rotterdam
Overleden: 20 mei 2022 te Bilthoven

Voorzitter NOC van 1990-1998

Pas sinds 1992 mogen ook profsporters aan de Olympische Spelen meedoen. En pas vanaf het moment dat goedbetaalde, alom bekende sportsterren de olympische arena betraden, werden die Spelen interessant voor sponsors. Een van de weinige personen die begreep welke dynamiek daarvan uitging, was Frederik Wouter (Mickey) Huibregtsen. Gepokt en gemazeld als partner en directeur van McKinsey, voorzag hij beter dan iedere andere Nederlandse sportbestuurder uit die tijd de commerciële en maatschappelijke meerwaarde van olympische sport.

In 1990 werd Huibregtsen voorzitter van het NOC, dat drie jaar later succesvol fuseerde met de Nederlandse Sport Federatie NSF. Onvermoeibaar masseerde hij de geesten met toespraken over (top)sport als inspiratiebron voor de samenleving, symbool van nationaal trots en instrument bij het bevorderen van maatschappelijke integratie en saamhorigheid. Dat alles wist hij ook nog te vertalen in aansprekende campagnes. De financiële steun van overheid en bedrijfsleven voor NOC*NSF schóót omhoog.

Huibregtsen trad af als voorzitter van NOC*NSF, nadat hij tijdens de Winterspelen in Nagano in opspraak kwam. In een interview met de Volkskrant zou hij zich beledigend hebben uitgelaten over prins Willem-Alexander, na diens verkiezing in het IOC.

Bronnen:

  • 100 jaar Nederland op de Olympische Spelen (Arko Sports Media, 2012)
  • ANP