Naam: Hans Linthorst Homan
Geboren: 17 februari 1902 in Assen
Overleden: 6 november 1986 in Rome (Ita)

Voorzitter NOC van 19 december 1951 tot 24 januari 1959

Hans Linthorst Homan was van 1932 tot 1937 burgemeester van Vledder en van 1937 tot 1941 commissaris van de koningin in Groningen. Met L. Einthoven en J.E. de Quay richtte hij in juli 1941 de Nederlandsche Unie op.

Van 1947 tot 1952 was hij president van de Rijksdienst voor het Nationaal Plan, van 1952 tot 1958 directeur voor integratie bij het directoraat-generaal der Buitenandse Economische Betrekkingen. In 1958 werd hij hoofd van de gecombineerde Nederlandse vertegenwoordiging bij de Europese Gemeenschap en de Euratom in Brussel.

Vanwege die laatste benoeming trad hij in 1959 onverwacht af als voorzitter van het Nederlandsch Olympisch Comité. In 1952 reikte Charles Pahud de Mortanges hem de hamer aan, zes jaar later gaf hij het kleinood weer aan zijn voorganger terug.

In 1956 sprak Linthorst Homan zich met het NOC uit voor een boycot van de Spelen in Melbourne, vanwege de inval van de Sovjetunie in Hongarije. Hij bedankte op 31 december 1980 als erelid van het NOC, uit ongenoegen over het afvaardigen van een ploeg naar Moskou.

Linthorst Homan gaf ook de aanzet tot de reorganisatie van het NOC, die uiteindelijk leidde tot de oprichting van de Nederlandse Sport Federatie (NSF). Toen de Algemene Vergadering van het NOC op 24 januari 1959 definitief akkoord ging met de oprichting van de NSF, trad hij als voorzitter af.

Bronnen:
• Kroniek Olympische Spelen, 75 jaar NOC (Elsevier 1987)
• Jaarverslag NOC*NSF 1958