Sportonderzoek: onderzoeken in opdracht van NOC*NSF

Onderzoeken en monitoren in opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF zet monitoren in voor het verzamelen van feiten, kengetallen en andere harde gegevens om de waarde van het gevoerde sportbeleid aan te tonen. Onderzoek levert in dit geval kennis op die het beleid kan ondersteunen of een nieuwe richting kan geven. Denk daar bij aan het aantonen van het behalen van de doelen uit de Sportagenda of aan onderbouwende onderzoeken waarom sport maatschappelijk belangrijke waarden heeft.

Ledentallenrapportage

Zo Sport Nederland

Sportdeelname Index

Verenigingsmonitor

Sportbondenmonitor

Sportkadermonitor