Sportdeelname Index Fonds Gehandicaptensport

In samenwerking met Fonds Gehandicaptensport heeft NOC*NSF een Sportdeelname Index ontwikkeld, waarbij de sportdeelname van mensen in de leeftijd van 5-80 jaar met zowel een lichte, matige als zware beperking in kaart is gebracht. De uitkomsten zijn afgezet tegen het sport- en beweeggedrag van de totale Nederlandse bevolking.

Conclusies uit het rapport van november 2023:

  • Bijna twee op de drie mensen met een beperking die niet of licht belemmerd worden sport wekelijks. Dit is gelijk tussen mannen en vrouwen en vergelijkbaar met de Nederlandse bevolking.
  • Sporters bij een sportvereniging met een beperking (niet/licht/matig belemmerd) sporten vaak in dezelfde groep of tijdens dezelfde uren als leden zonder een beperking.
  • Het aandeel niet-sporters is stabiel ten opzichte van vorige meting. Wel ligt dit onder mensen met een beperking die matig of ernstige belemmering ervaren hoger dan Nederlands publiek. De algemene trend is dat hoe ernstiger de ervaren belemmering, des te vaker mensen niet sporten. 
  • Ook onder de sporters met een beperking zijn fitness, wandelsport en zwemsport de meest beoefende sporten. Fitness en zwemsport lijken onder mensen met een beperking die ernstige belemmering ervaren gestegen in populariteit. 
  • Vier van de tien mensen met een beperking die niet/licht of matig belemmerd worden beweegt voldoende (Nederlands publiek: 46%). Onder mensen met een beperking die ernstig belemmerd worden beweegt 28% voldoende. 
  • Mensen met een beperking ervaren verschillende remmende factoren om te sporten en bewegen. Angst voor pijn, financiële belemmering (met name de contributie/abonnementskosten), niet weten welke activiteiten leuk zijn en niemand hebben om samen mee te sporten zijn de meest voorkomende remmende factoren.