Sportdeelname Index Fonds Gehandicaptensport

In samenwerking met Fonds Gehandicaptensport heeft NOC*NSF een Sportdeelname Index ontwikkeld, waarbij de sportdeelname van mensen in de leeftijd van 5-80 jaar met zowel een lichte, matige als zware beperking in kaart is gebracht. De uitkomsten zijn afgezet tegen het sport- en beweeggedrag van de totale Nederlandse bevolking.

Conclusies uit het rapport van november 2022:

  • Mensen met een beperking voldoen aanzienlijk minder aan de sport- en beweegnorm dan landelijk. Het percentage dat voldoet aan de sport- en beweegnorm daalt met de mate van ervaren belemmering. Fitness, wandelsport en zwemsport zijn drie van de meest beoefende sporten. Dat is gelijk aan de top 3 van mensen zonder beperking.

  • Het aandeel wekelijkse sporters is lager bij matig en ernstige belemmering (45% tot 27%). Sporters met een beperking die zich matig en ernstig belemmerd voelen, sporten minder als lid van een vereniging (5%). Is de ervaren mate van beperking licht of niet aanwezig dan sport 60% wekelijks, gelijk aan het aandeel wekelijkse sporters in Nederland (59% in november 2022). Van mensen die zich licht of niet beperkt voelen, sport 22% bij een vereniging, dat is vergelijkbaar met de Nederlandse bevolking (26%).

  • De wens om te sporten voor niet-sporters met een beperking is beduidend lager dan bij de Nederlandse bevolking. Hoe meer belemmerd, hoe lager het percentage dat overweegt te gaan sporten. Teamsport verdwijnt uit de top tien als de ervaren belemmering toeneemt. Individuele sporten als fitness, wandelen en zwemmen worden het meest genoemd door niet-sporters die overwegen te sporten.

  • Tennis is een sport die hoger op de lijst staat bij de matige belemmering: wellicht door het individuele aspect en omdat de sport vaker door mensen met een beperking beoefend wordt. Daardoor is tennis ook voor niet-sporters die willen gaan sporten, een logischere keuze. Teamsporten daarentegen zijn minder toegankelijk. Paardensport komt in de top 10 van de jeugd die een ernstige belemmering ervaart.

  • Sporters, in de leeftijd van 5 t/m 80 jaar, met een beperking zijn vooral aan het wandelen (19%), fitnessen (16%) en zwemmen (10%). In vergelijking tot de totale Nederlandse bevolking zien we dat deze top 3 sporten vergelijkbaar worden beoefend en dus even populair zijn. Andere sporten die veel worden beoefend zijn: wielrennen, hardlopen, voetbal en yoga.