Titel: Duurzame Mobiliteit in de sport

Georganiseerd door: NOC*NSF/VSG

Duur: 14:25 - 15:25 uur

Inhoud:

Eén van de grootste manieren waarop we als sport impact hebben op het klimaat is het reisgedrag. We zien eigenlijk een paradox in de sport dat we enerzijds graag mensen bij elkaar brengen en laten komen om te sporten en dan anderzijds ons reisgedrag voor een forse negatieve impact zorg door de CO2-uitstoot. In deze deelsessie bespreken we wat nodig is en kan, om de mobiliteit in de sport zodanig te veranderen dat we naar een duurzame sport gaan. Aan de hand van inspirerende inleiders gingen we in gesprek om vooral ook te kijken hoe naast de sportsector zelf ook gemeenten hieraan een bijdrage kunnen leveren.