Titel: Verduurzamen van (geëxploiteerde) sportaccommodaties: knelpunten en kansen

Georganiseerd door: Platform Ondernemende Sportaanbieders/NOC*NSF

Duur: 14:25 - 15:25 uur

Inhoud:

Claire den Hertog gaf inzicht in de voortgang van de verduurzaming via de gratis energiecoaches via Sport NL Groen. Zowel de ontwikkeling van het aantal aanvragen vanuit sportclubs als POS-ondernemers komen aan de orde. Maar ook de voortgang van de realisatie en een projectie van te realiseren CO2-reductie in 2030 wordt geschetst. Verder liet zij een analyse van de verduurzaming van het portfolio van sportaccommodaties in Rotterdam zien.

Het verduurzamen van sportaccommodaties is een cruciale stap in het creëren van een duurzamere sportomgeving. Met initiatieven zoals Sport NL Groen en de inzet van gratis energiecoaches worden positieve stappen gezet in het verduurzamen van de sportsector. Toch lopen sportaanbieders tegen uitdagingen aan die het verduurzamen van hun sportaccommodaties juist bemoeilijken. Welke rol kan de gemeente spelen om het verduurzamen van sportaccommodaties betaalbaar te maken voor sportaanbieders en haar sporters? Waar staan de ondernemende sportaanbieders in dit proces?

Programma:
  • Waar staan we na 4 jaar Routekaart Duurzame Sport?
  • Gaan we als sportsector de 55% reductie CO2-uitstoot in 2030 halen?
  • Hoe behouden we de werkzame middelen zoals BOSA, EIA en de gratis energiecoach?
  • Hoe versnellen we de verduurzaming?