Titel: Sportaccommodaties en het Nationaal Plan Energiesysteem 2050: kansen voor de buurt

Georganiseerd door: KNSB & KCSB

Duur: 14:25 - 15:25 uur

Inhoud:

Energiebesparing, uitfasering fossiel, duurzame opwek, opslag, netcongestie, flexibiliteit in aanbod en vraag.... Iedereen gaat merken dat er veranderingen optreden, dus ook de sport. Hoe gaat de sportsector hiermee om? Is het slim om in te zetten op het behoud van het huidige (status quo)? Of biedt de energietransitie juist kansen om de positie van sportaccommodaties in de maatschappij te versterken?

Samen met de zaal verbonden we toekomstscenario's met kansrijke technologische ontwikkelingen die nu al plaatsvinden. Jurre Trouw (KNSB) en Michael Poot (Kenniscentrum Sport & Bewegen) gingen in gesprek over de rol van sportaccommodaties in het energiesysteem van de toekomst. Daarbij keken we naar grote energieverbruikers zoals zwembaden en ijsbanen, maar ook naar verschillende nieuwe technieken. En natuurlijk zijn we niet in één dag klaar met deze grote verbouwing. Daarom wilden we het ook graag hebben over welke stappen we nu al kunnen zetten.

Zwembaden en ijsbanen worden veelal bestempeld als grootverbruikers van energie. Dit is ook niet zo vreemd als er gekeken wordt naar hoeveel energie er nodig is voor het koelen of verwarmen van water. Er zijn al voor de hand liggende oplossingen om duurzamer met energie om te gaan, maar deze richten zich veelal op het gebouw zelf (denk aan Thialf met een batterijoplossing) of een uitbreiding van functies binnen het complex (Leiden waarbij een zwembad en een ijsbaan gecombineerd zijn).

In het NPE (Nationaal Plan Energiesysteem) is de kabinetsvisie voor het klimaatneutrale energiesysteem tot 2050 uitgewerkt. Tijdens deze presentatie namen Kenniscentrum Sport & Bewegen en de KNSB jullie mee in de mogelijkheden die er op korte termijn zijn, maar vooral naar wat er nodig is voor de langere termijn.

Welke veranderingen komen eraan? Welke ontwikkelingen vinden nu al plaats? En hoe bereiden we ons voor op wat komen gaat? Samenwerking tussen verschillende partijen is cruciaal en jullie worden meegenomen in de learnings van de eerste initiatieven op dit vlak.