Veiligesportblok

Integere, sociaal veilige en inclusieve sport

Een sociaal veilige, gezonde en inclusieve sportomgeving is een belangrijke randvoorwaarde voor het beleven van sportplezier. We willen en kunnen dan ook niet anders dan naar een 100 procent sociaal veilige, gezonde en inclusieve sportomgeving te streven.

In een 100 procent sociaal veilige sport staan we voor een veilige, eerlijke en schone sport, met een aanpak die integriteit bevordert én bewaakt. 

Veilig sportklimaat vraagt investering van minimaal 16 miljoen euro per jaar

Voor een veilig sportklimaat zonder grensoverschrijdend gedrag is minstens zestien miljoen euro per jaar nodig. Met dat bedrag kan de georganiseerde sport in ons land de basismaatregelen nemen op het gebied van preventie, educatie en handhaving om excessen te voorkomen. Om optimale integriteitsmaatregelen in te voeren, zowel op verenigingsniveau als in de topsport, is structureel ruim het dubbele nodig. 

Lees meer over welk pakket volgens ons nodig is voor veilige en schone sport

Centrum Veilige Sport Nederland

Voor vragen, meldingen en informatie over grensoverschrijdend gedrag en andere integriteitsonderwerpen kun je terecht op de website van het Centrum Veilige Sport Nederland.

naar de website van het Centrum Veilige Sport Nederland

Visie sport en integriteit

Naar de visie sport en integriteit

Met de visie sport en integriteit willen we de sport met betrokken stakeholders veiliger, eerlijer en schoner maken. De drie hoofdlijnen hierbij zijn:

  • professioneel
    schaalsprong naar meer opgeleide en verantwoordelijke mensen die normen en waarden bewaken en uitdragen.

  • structurele borging en financiering
    toekomstbestendige infrastructuur voor integriteit, zowel financieel als organisatorisch.

  • integraal
    samenhangende aanpak vóór integriteit en tegen schendingen. Gebundeld en thematisch, lokaal en collectief.

 

Naar de visie sport en integriteit