Veelgestelde vragen sport en vluchtelingen

  • Een sportclub kan vluchtelingen op verschillende manieren een welkom geven en helpen. Voorbeelden hiervan zijn sportattributen beschikbaar stellen, geld inzamelen voor Giro555, opvang van vluchtelingen in een sportaccommodatie of door hen een gratis lidmaatschap aan te bieden.

   Voor een overzicht van de initiatieven die bij NOC*NSF bekend zijn verwijzen we je graag naar deze pagina.

   Sportclubs die vluchtelingen opnemen en laten sporten, kunnen in bepaalde gevallen een financiële tegemoetkoming krijgen. Zie daarvoor hieronder bij de FAQ Betaalbaarheid van sport.

  • De opvang van vluchtelingen wordt gecoördineerd door gemeenten. Als je als sportclub vluchtelingen een welkom wil geven en hen bijvoorbeeld wil laten meesporten, kan je het beste de volgende stappen nemen:

   • Stem allereerst af met de lokale coördinator van de gemeente. Raadpleeg het infopunt op de website van de gemeente.

   • Maak - op basis van het gesprek met de lokale coördinator van de gemeente - de afweging om aan de slag te gaan.

   • Maak met enthousiaste mensen op de club een plan om vluchtelingen een warm welkom te geven. Hou bij het aanbieden van activiteiten op de club goed rekening met het volgende:

   • Vluchtelingen hebben voor hun komst in Nederland veel meegemaakt en kunnen getraumatiseerd zijn. Dit betekent dat zij bij het horen van bepaalde (harde) geluiden zoals vliegtuigen of een ratelend geluid van een voorwerp tegen een stalen hek, of bij sportspecifieke situaties hun trauma herbeleven, compleet blokkeren of in paniek raken. Houd daar rekening mee.

   • Informeer de hele sportclub dat jullie je inzetten voor een warm welkom van vluchtelingen.


   Goed om te doen:
   Als je vluchtelingen (kosteloos) laat meesporten, schrijf hen dan altijd in bij jouw club.

   Heb je vragen over waar je precies rekening mee moet houden bij het warm welkom heten van vluchtelingen? Bijvoorbeeld over verzekeringen, vrij sporten en specifiek deelname aan competities. Raadpleeg dan je vaste contactpersoon van de sportbond.

  • Veel sportbonden en -clubs zetten zich op dit moment in om vluchtelingen te helpen. Voor een overzicht van de initiatieven die bij NOC*NSF bekend zijn, kun je hier terecht.

   Jouw initiatief erbij zetten? Mail deze naar sportsupport@nocnsf.nl.

  • Sportplezier beleven kan op veel manieren, dus ook als vrijwilliger, trainer of coach. Wil je als sportclub vluchtelingen de mogelijkheid bieden om aan de slag te gaan als trainer of coach is goed om na te gaan of hun opleidingsachtergrond aansluit bij de waarden en doelstellingen van jouw club.

   Daarnaast is het ook goed om te realiseren dat vluchtelingen veel hebben meegemaakt en mogelijk getraumatiseerd zijn. Kijk en bespreek goed met elkaar of het leiden of trainen van een team of sporter een passende verantwoordelijkheid is.

  • Gemeenten coördineren de opvang van vluchtelingen. Sportclubs met vragen over de opvang van vluchtelingen kunnen op de gemeentewebsite terecht, bij hun contactpersoon (vaak de sportambtenaar, beleidsadviseur of verenigingsondersteuner) bij de gemeente of bellen met het informatienummer van hun gemeente (toets: 14 netnummer gemeente).

   Afhankelijk van de lokale situatie kan het ook wenselijk zijn om contact te zoeken met het Centraal Orgaan opvang asielzoeker via COA - Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

  • Sportaccommodaties kunnen worden ingezet als opvanglocatie voor vluchtelingen. Dit kan door de gemeente worden bepaald op basis van het veiligheidsprotocol, of sportclubs kunnen zelf hun locatie aanbieden.

   Om vervolgens toch te kunnen blijven sporten is het mogelijk om met andere sportclubs onderling afspraken te maken over het gebruik van elkaars locatie. Zoals ten tijde van de coronacrisis ook gebeurde. De sportbond of brancheorganisatie kan hierbij helpen en over adviseren.

  • Ons advies is om dit te controleren bij de verzekering die jouw sportclub heeft afgesloten. Of een vluchteling verzekerd is verschilt namelijk per verzekering. 

  • Vluchtelingen mogen vrijwilligerswerk doen, als zij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning nodig, maar UWV toetst wel of het gaat om vrijwilligerswerk.

    

   De sportclub moet daarom een vrijwilligersverklaring aanvragen bij UWV. Deze verklaring is drie jaar geldig en geldt niet voor één persoon, maar voor het soort vrijwilligerswerk.

    

   Voor meer informatie over vluchtelingen en (vrijwilligers)werk verwijzen wij graag naar het UWV.

  • Het is belangrijk om vluchtelingen in te schrijven bij jouw sportclub. Bijvoorbeeld voor deelname aan competities en toernooien of vanwege de verzekering.

    

   De inschrijfprocedure voor vluchtelingen is per sportbond geregeld en kan dus per sport verschillen. Ons advies is om contact op te nemen met jouw sportbond of branchevereniging zoals NL Actief om de inschrijving van vluchtelingen in orde te maken.

FAQ Betaalbaarheid van de sport

  • Nu de energie- en brandstofprijzen blijven stijgen, is het kabinet zich aan het beraden over welke (compenserende) maatregelen er nodig zijn. Voor de korte termijn wordt er -begrijpelijk- vooral naar de minima gekeken. Voor de langere termijn kijkt het kabinet breder. Wij zullen in onze contacten met Den Haag aandacht blijven vragen voor de gevolgen van deze stijgende lasten voor de sport.  

   In de tussentijd is het goed om te weten dat vrijwilligers hun reiskosten volledig belastingvrij vergoed kunnen krijgen. Dit in tegenstelling tot de vergoeding van €0,19 p/km die geldt voor werknemers. Een sportclub kan er eventueel ook voor kiezen om een (forfaitaire) belastingvrije vrijwilligersvergoeding van maximaal €5 p/u tot een maximum van €1800 per jaar uit te keren. In dat geval hoeven de daadwerkelijke kosten niet onderbouwd te worden. Lees het volledige artikel hierover.  

  • In bepaalde gevallen is het mogelijk om een financiële tegemoetkoming te krijgen.

   Sporters zelf kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Deze fondsen kunnen in bepaalde gevallen een bijdrage leveren in de contributie of het volgens van sportlessen voor diegenen die dit niet zelf kunnen bekostigen.