Bonden Sportbonden

Stijgende energielasten en brandstofprijzen

15 maart 2022
Stijgende energielasten en brandstofprijzen

De energietarieven en brandstofprijzen zijn enorm gestegen. Dagelijks lijken nieuwe records te worden gebroken. Dit raakt de hele maatschappij, en dus ook de sport en andere maatschappelijke organisaties. In het najaar vroegen we hier al aandacht voor bij het kabinet, want na 2 jaar coronacrisis -met grote financiële impact- kan de sport deze lastenstijging er eigenlijk niet bij hebben. Nu de prijzen alleen maar verder stijgen is het kabinet zich aan het beraden over welke (compenserende) maatregelen er nodig zijn. Voor de korte termijn wordt er -begrijpelijk- vooral naar de minima gekeken. Voor de langere termijn kijkt het kabinet breder. Wij zullen in onze contacten met Den Haag aandacht blijven vragen voor de gevolgen van deze stijgende lasten voor de sport.

We zien tegelijkertijd dat er sportorganisaties zijn die nu al wat willen doen, met name richting vrijwilligers. Die zien dat door stijgende brandstofprijzen hun vrijwilligerswerk meer gaat kosten, als daarvoor gereisd moet worden. Daarbij bestaat op verschillende plekken het beeld dat organisaties maximaal €0,19 p/km aan onbelaste reiskostenvergoeding mogen uitkeren. Dat is niet juist. Deze maximale belastingvrije vergoeding is alleen van toepassing op werknemers. Aan vrijwilligers mogen de daadwerkelijke reiskosten volledig belastingvrij vergoed worden. Op de website van de ANWB staat een handige tool om per type auto een goede inschatting te maken van de daadwerkelijke kosten per kilometer.

Er kan ook voor worden gekozen om een (forfaitaire) belastingvrije vrijwilligersvergoeding van maximaal €5 p/u tot een maximum van € 1800 per jaar uit te keren. In dat geval hoeven de daadwerkelijke kosten niet onderbouwd te worden. Let op: indien de totale vergoeding meer dan €1800 bedraagt, moet het gehele bedrag onderbouwd kunnen worden met daadwerkelijk gemaakte kosten. Het is dus óf een belastingvrije vergoeding van de daadwerkelijke gemaakte kosten, zonder maximum, óf een belastingvrije vrijwilligersvergoeding van maximaal € 1800 die niet nader onderbouwd hoeft te worden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de belastingdienst.

Deel dit artikel op social media: