NOC*NSF Oekraïne Gemeenten Sportbonden Sportverenigingen

Vluchtelingen een warm welkom geven in de sport

31 maart 2022
Vluchtelingen een warm welkom geven in de sport

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn veel mensen hun land uit gevlucht. Het aantal Oekraïners dat doorreist naar Nederland zal toenemen. Als sportsector willen we de vluchtelingen graag een zo goed mogelijk welkom geven. De sport is namelijk bij uitstek een plek om mensen te ontmoeten, plezier te beleven en een plek om traumatische ervaringen voor even te vergeten.

Dat vluchtelingen in Nederland kunnen sporten is niet nieuw. In samenwerking met onder andere gemeenten, het COA, Vluchtelingenwerk Nederland en Stichting Life Goals bieden veel sportclubs vluchtelingen uit verschillende landen al jaren een plek om zich thuis te voelen en om te kunnen werken aan hun fysieke en mentale gezondheid. Nu het aantal vluchtelingen intensiveert neemt ook het aantal initiatieven bij sportbonden, sportclubs en andere sportorganisaties toe.

Opvang vluchtelingen op lokaal niveau

De opvang van vluchtelingen gebeurt op lokaal niveau en wordt gecoördineerd door gemeenten. Als sportclubs vluchtelingen willen helpen kunnen zij bijvoorbeeld geld of sportattributen inzamelen of steun betuigen voor, tijdens en/of na de wedstrijd. Ook kunnen clubs hun accommodatie beschikbaar stellen of (gratis) sport aanbieden. Het aantal Oekraïense vluchtelingen zal de komende weken fors groeien. Er zal veel hulp nodig zijn. Sportclubs kunnen dus een belangrijke bijdrage leveren.Wil je als sportclub vluchtelingen opnemen en laten meesporten, neem dan de volgende stappen:

  • Stem af met de lokale coördinator van de gemeente. Raadpleeg het infopunt op de website van de gemeente.
  • Maak - op basis van het gesprek met de lokale coördinator van de gemeente - de afweging om aan de slag te gaan.
  • Maak met enthousiaste mensen op de club een plan om vluchtelingen een warm welkom te geven.
  • Informeer de hele sportclub dat jullie je inzetten voor een warm welkom van vluchtelingen.

Goed om te weten: Sportclubs die vluchtelingen opnemen en laten sporten, kunnen mogelijk een financiële tegemoetkoming krijgen. Hetzelfde geldt voor sporters in de vorm van een tegemoetkoming in de contributie of lessen. Wil je als club weten welke mogelijkheden er zijn voor tegemoetkoming, lees dan de veelvoorkomende vragen.

Rekening houden met trauma

Vluchtelingen een warm welkom geven en opnemen op de sportclub is belangrijk. Sport is namelijk een plek waar je welkom bent en je thuis kan voelen. Toch is het essentieel om je te realiseren dat vluchtelingen getraumatiseerd kunnen zijn. Mensen kunnen bij het horen van bepaalde (harde) geluiden, vliegtuigen of sportspecifieke situaties hun trauma herbeleven, compleet blokkeren of in paniek raken. Houd daar als sportclub rekening mee. Luister naar elkaar, praat hierover en help elkaar en neem zo nodig contact op met vluchtelingenwerk of de gemeente.

Hoe de sport het beste kan omgaan met vluchtelingen of statushouders is ook door verschillende organisaties beschreven in o.a.:

Deel dit artikel op social media: