Internationale zaken (1)

NOC*NSF richt zich op het internationale veld met als doel meer invloedrijke Nederlandse sportbestuurders, meer prestigieuze internationale evenementen en bijeenkomsten in Nederland en meer zichtbaarheid voor Nederland Sportland.

Goede relatie met internationale bestuurders

De missie van NOC*NSF is Nederland te verbinden en te inspireren met de kracht van sport. Die missie vraagt om uiteenlopende inzet, op sportgebied en daarbuiten, nationaal maar ook internationaal. Internationaal worden er in de sport immers besluiten genomen die van invloed (kunnen) zijn op onze ambities. Een goede relatie met internationale organisaties en sportbestuurders is dus van groot belang.

NOC*NSF wil meer invloedrijke Nederlandse sportbestuurders, meer prestigieuze internationale evenementen en bijeenkomsten in Nederland

De strategische doelen van NOC*NSF hebben ieder een internationale dimensie. Kort samengevat:

NOC*NSF op Olympisch niveau
Internationale taken als sportkoepel. Hier gaat het om: internationale vertegenwoordiging, internationaal gastheerschap, internationale beleefdheidsbezoeken en een internationaal front office. We willen dat ook het buitenland ons ziet als een betrouwbaar en standvastige partner!

Sportagenda
Internationaal samenwerken. We willen kennis halen en kennis brengen, maar ook internationaal belangen behartigen.

Sportfinanciering
NOC*NSF ontvangt een aantal standaardbedragen en kan bij IOC Olympic Solidarity aanvragen indienen op het gebied van World Programmes:

  • 1. Athletes
  • 2. Coaches
  • 3. NOC Management
  • 4. Promotion of Olympic Values


Daarnaast zijn er Europese en internationale financieringsmogelijkheden die meer inzichtelijk en toegankelijk gemaakt gaan worden (o.a. met een bijdrage van het Europa fonds van het ministerie van Buitenlandse Zaken).

Concrete activiteiten van het International Office van NOC*NSF zijn onder andere:

  • Internationale vertegenwoordiging, bezoeken en ontvangsten 
  • Organiseren Nederland Sportland promotie evenementen gekoppeld aan EK’s en WK’s 
  • Masterclass internationale sportbestuurders 
  • Begeleiding van gezamenlijke deelname van grote gemeenten en bonden aan internationale bijeenkomsten en evenementen in het kader van Holland branding
NOC*NSF International Office

NOC*NSF International Office

international.affairs@nocnsf.nl

026-4834400