Volleybalsters Talent Team

TeamNL | Talentvoorzieningen

Mogelijkheden ondersteuning voor talentvolle sporters 

 

 

 

 

Talentenstatus

Samen met de bonden zijn er per opleidingsprogramma talentprofielen vastgesteld. Daarin staat beschreven aan welke voorwaarden een topsporttalent moet voldoen om te worden aangemerkt als Belofte, Nationaal Talent (NT) of Internationaal Talent (IT). Het hebben van een talentenstatus van NOC*NSF is een voorwaarde om faciliteiten te krijgen op bijvoorbeeld Topsport Talentscholen. Een deel van deze talenten behoort tot Talent TeamNL.

Voor talentvolle sporters zijn er verschillende voorzieningen. Wil je weten of je voor een voorziening in aanmerking komt of wil je een voorziening aanvragen, neem dan contact op met je bond.