Kostenvergoeding

De kostenvergoedingsregeling is een regeling die de reis- en verblijfkosten vergoedt die topsporters maken voor hun sport. Topsporters met een A- of HP-status krijgen per maand maximaal € 200 vergoed. Voor sporters met een selectiestatus geldt een maximum bedrag van € 300 per maand. De voorziening wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en uitgevoerd door het Fonds voor de Topsporter.

Voor wie?

De kostenvergoedingsregeling is beschikbaar voor topsporters met een A-, HP- of Selectie-status.

Hoe vraag je de kostenvergoeding aan?

Nadat je jouw statusbrief ontvangen hebt, krijg je van het Fonds voor de Topsporter een e-mail met inloggegevens en informatie over de aanmeldprocedure. Aanmelden loopt via topsportfonds.nl. Je ontvangt deze e-mail op hetzelfde e-mailadres waarop je jouw statusbrief hebt ontvangen. Het is mogelijk dat deze e-mail in je spambox terechtkomt, check die dus ook.

Heb je binnen twee werkdagen geen bericht ontvangen van het Fonds, neem dan contact op via info@hetfonds.nl.

 • Als je gedurende het kalenderjaar in de status stroomt en eerder in het jaar andere inkomsten hebt gehad waardoor je boven de inkomensgrens komt, let dan goed op de voorwaarden van de coulance-mogelijkheid.

Hoe dien ik mijn declaratie in?

Declaraties dien je in via de AFAS pocket app. Doe dat een maand nadat de kosten zijn gemaakt.

Voorbeeld:

Op 10 april maak jij reiskosten om naar je training te gaan. Je hebt tot uiterlijk 31 mei de tijd om deze declaratie in te dienen. Binnen maximaal 5 weken na het indienen van je declaratie wordt een goedgekeurde declaratie uitbetaald.

Let op: in verband met de jaarafsluiting is de deadline voor declaraties in december op 10 januari van het daaropvolgende jaar.

Heb je vragen? Neem dan contact op met het Fonds via info@hetfonds.nl

Let op!

 • Zorg dat je op de hoogte bent van het Uitkeringsreglement Financiële Voorzieningen.
 • De kostenvergoeding gaat in vanaf de eerstvolgende maand nadat je je volledig en juist hebt aangemeld bij het Fonds voor de Topsporter.
 • Bij de veelgestelde vragen onderaan de pagina vind je al veel praktische informatie.

Vragen?

Neem dan contact op met het Fonds voor de Topsporter

Neem dan contact op met het Fonds voor de Topsporter

info@hetfonds.nl

026-4834418

Veelgestelde vragen:

  • Kosten kunnen tot een maximum van 200 euro per maand (voor sporters met een A- en HP-status) dan wel 300 euro per maand (voor sporters met een selectiestatus) worden gedeclareerd. Kort gezegd komen de volgende posten in aanmerking voor declaraties:

   • Vervoer
   • Hotel- en/of buitenlandse trainingsverblijf


   Kosten komen slechts voor vergoeding in aanmerking:

   • indien deze zijn gemaakt ten behoeve van de uitoefening van de topsportdisciplines;
   • voor zover ze niet elders gedeclareerd zijn of door derden worden vergoed;
   • voor zover ze niet door de topsporter bij derden (waaronder de bond, CTO of zorgverzekeraar) gedeclareerd kunnen worden.


   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met
   athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • Jouw kosten worden alleen door het Fonds voor de Topsporter vergoed als je deze tijdig en correct en met behulp van betalingsbewijzen via de webportal van het Fonds hebt ingediend. De betalingsbewijzen moet je voorzien van een datum. Jouw declaraties moeten verder voorzien zijn van een toelichting waaruit blijkt dat de kosten uitsluitend ten behoeve van jouw topsportdiscipline zijn gemaakt.

   In geval van declaratie van kosten gemaakt buiten Nederland, dien je bij de declaratie te vermelden/toe te voegen:

   • het land waar de kosten werden gemaakt,
   • een vertaling en omschrijving van de aard van de kosten, en
   • de valuta waarin de factuur is opgesteld en het equivalent daarvan in euro’s.


   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met
   athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • Om gebruik te kunnen maken van de regeling moet je jouw kosten per kalendermaand declareren. Declaraties moeten uiterlijk binnen een maand na afloop van de maand waarin de kosten zijn gemaakt, zijn ingediend bij het Fonds. Declaraties die te laat zijn ingediend worden niet in behandeling genomen en vergoed.

   Voorbeeld: 

   Op 10 april maak jij reiskosten om naar je training te gaan. Je hebt tot uiterlijk 31 mei de tijd om deze declaratie in te dienen. Binnen maximaal 5 weken na het indienen van je declaratie wordt een goedgekeurde declaratie uitbetaald. 


   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met
   athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • Indien je in een maand minder kosten hebt dan € 200 (voor sporters met een A- en HP-status) dan wel € 300 (voor sporters met een selectiestatus), kan de hoogte van de resterende declaratieruimte worden meegenomen naar de opvolgende maand(en) tot uiterlijk de maand december van dat jaar.


   Indien je in een maand meer kosten hebt gedeclareerd dan € 200 (voor sporters met een A- en HP-status) dan wel € 300 (voor sporters met een selectiestatus), kan het meerdere aan kosten ten laste worden gebracht van de declaratieruimte van de opvolgende maand(en) tot uiterlijk de maand december van dat jaar.

   Let op:

   Resterende declaratieruimte of teveel gedeclareerde kosten kunnen niet worden doorgeschoven naar het opvolgende jaar.

   Als in een specifieke maand geen declarabele kosten zijn gemaakt, dient een ‘nul’ declaratie te worden ingediend. Hiermee bouw je een extra ‘saldo’ (declaratieruimte) op voor de komende maand(en).


   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met
   athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • De inkomensgrens voor de kostenvergoeding is – in tegenstelling tot de stipendiumregeling – onafhankelijk van leeftijd en is voor het kalenderjaar 2023 bepaald op € 47.098 bruto op jaarbasis. Is jouw belastbaar inkomen in Box 1 hoger dan de inkomensgrens, dan maak je geen aanspraak op de kostenvergoedingsregeling van het Fonds voor de Topsporter en moet je er rekening mee houden dat je de ontvangen kostenvergoeding moet terugbetalen.

   Disclaimer

   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip

   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden.

  • Het Fonds voert voor de kostenvergoeding de inkomenstoets uit over een geheel kalenderjaar, waarbij ook het inkomen van de sporter gedurende het kalenderjaar meetelt in de periode(n) dat de sporter geen kostenvergoeding ontving.

   De inkomenstoets vindt één keer per jaar plaats, na afloop van het kalenderjaar.


   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met
   athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • Voor de inkomenstoets telt jouw jaarinkomen als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (zie Box 1 op de aangifte inkomstenbelasting en/of (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting) en evt. buitenlands inkomen mee.

   Onder buitenlands inkomen wordt bedoeld het in het buitenland genoten (jaar)inkomen van de sporter waarvan in Nederland geen aangifte is gedaan bij de Belastingdienst en welk inkomen – als het in Nederland genoten zou zijn – onder inkomen zou vallen als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

   Maak je gebruik van de Pon Olympic Car?
   Het bedrag van de fiscale bijtelling telt mee voor het inkomen van box 1 (dat bedrag is als inkomen opgenomen in de jaaropgave van het stipendium van het Fonds voor de Topsporter).

   LET OP:
   Voor de kostenvergoeding kan je geen gebruik maken van de Topsportspaarregeling. Tijdens het kalenderjaar verdiende Topsportgeld (incidentele piekinkomsten die verdiend zijn met je sportbeoefening, zoals startgeld, prijzengeld, incidenteel sponsorgeld en de medaillebonus) tellen dus mee voor de inkomenstoets behorend bij de kostenvergoedingsregeling.


   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met
   athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • De kostenvergoeding wordt uitbetaald als voorschot. Na afloop van het kalenderjaar waarin jij de kostenvergoeding hebt ontvangen, toetst het Fonds of jij de kostenvergoeding terecht hebt ontvangen en hoeveel je mag behouden. Deze toets vindt plaats op basis van jouw belastbaar inkomen van Box 1 zoals vermeld op jouw voorlopige en/of definitieve aanslag inkomstenbelasting.

   Belastbaar inkomen
   Het belastbaar inkomen van Box 1 bestaat uit jouw inkomsten uit werk en woning, verminderd met jouw eventuele aftrekposten. Kijk voor de meest actuele informatie over Box 1 op de website van de Belastingdienst.

   Overstijgt jouw belastbaar inkomen van Box 1 de inkomensgrens volgens de kostenvergoedingsregeling? Dan moet je het gehele bedrag dat je in het betreffende kalenderjaar aan kosten vergoed hebt gekregen terugbetalen aan het Fonds.

   Let op: maak je gebruik van de Toyota Olympic Car?

   Dan telt het bedrag van de fiscale bijtelling mee voor het inkomen van Box 1. Met andere woorden: als je gebruikmaakt van een leaseauto dan stijgt je inkomen dat gebruikt wordt voor de inkomenstoets.

   • Maak je gebruik van het stipendium? Dan wordt de fiscale bijtelling op je loonstrook verwerkt;
   • Maak je geen gebruik van het stipendium, maar wel van de kostenvergoeding? Dan ontvang je een negatieve loonstrook waar dit op staat, dit bedrag dient dan met het Fonds verrekend te worden;
   • Maak je geen gebruik van het stipendium en de kostenvergoeding? Dan dien je de fiscale bijtelling zelf op te geven bij je belastingaangifte.

   Let op: sta je in het buitenland als woonachtig ingeschreven?
   Neem dan contact op met het Fonds via info@hetfonds.nl om te bepalen welke stukken je dient aan te leveren voor je inkomenstoets.

   Let op: sta je bij een Nederlandse gemeente als woonachtig ingeschreven en heb je inkomsten in het buitenland verdiend?
   Als je in Nederland staat ingeschreven moet je in Nederland belastingaangifte doen. Buitenlandse inkomens dien je ook op te geven bij de belastingdienst.

   Let op: heb jij prijzengeld en medaillebonus ontvangen?
   Net als bij de stipendiumregeling telt tijdens het kalenderjaar verdiende prijzengeld en medaillebonus voor de kostenvergoedingsregeling wel mee voor het toetsinkomen. Kijk dus goed naar de definities van prijzengeld en medaillebonus in het Uitkeringsreglement Financiële Voorzieningen.

   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • Na afloop van het kalenderjaar waarin jij de kostenvergoeding hebt ontvangen, voert het Fonds de inkomenstoets uit. Om ervoor te zorgen dat het Fonds jouw inkomenstoets kan uitvoeren moet jij het jaar volgend op het kalenderjaar dat jij de kostenvergoeding hebt ontvangen een aantal dingen doen:

   • iedereen die stipendium en/of kostenvergoeding van het Fonds ontvangt moet voor 1 april belastingaangifte doen;
   • een kopie van deze aangifte moet je voor 1 mei uploaden in het portal van het Fonds;

   Na enige tijd ontvang je een reactie van de Belastingdienst in de vorm van een voorlopige (of definitieve) aanslag of een brief waarin staat dat je geen aanslag zal ontvangen.

   • upload een kopie van dit document in het portal van het Fonds.


   Voorbeeld

   Je hebt in enig jaar de kostenvergoeding ontvangen van het Fonds. Lever dan in het jaar daarop een kopie van jouw aangifte inkomstenbelasting bij het Fonds in en vóór 31 december een kopie van jouw (voorlopige en definitieve) aanslag inkomstenbelasting.

   Op basis van de (voorlopige en definitieve) aanslag inkomstenbelasting voert het Fonds de inkomenstoets uit en wordt uitbetaling van de kostenvergoeding definitief vastgesteld. In sommige gevallen kan het Fonds jou nog om nadere bewijsstukken of specificaties vragen om de inkomenstoets in jouw geval uit te voeren.

   Let op: ben je in het buitenland als woonachtig ingeschreven?
   Neem dan contact op met het Fonds voor de Topsporter via info@hetfonds.nl. Zie ook vraag 10.

   Let op: Als het Fonds geen (voorlopige en definitieve) aanslag inkomstenbelasting van je heeft ontvangen voor 31 december dan zal de inkomenstoets zonder gegevens worden uitgevoerd. In de praktijk zal dit betekenen dat je je inkomsten niet hebt verantwoord en dat je de ontvangen kostenvergoeding terug zal moeten betalen.

   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • Als je gedurende het kalenderjaar een topsportstatus krijgt en je daardoor vanaf dat moment aanspraak kan maken op de kostenvergoeding, kan je onder voorwaarden gebruikmaken van de coulance-mogelijkheid. Dat geldt ook als jouw topsportstatus gedurende het kalenderjaar wordt beëindigd en je daardoor vanaf dat moment niet langer aanspraak kan maken op de kostenvergoeding.

   Met de coulance-mogelijkheid kan je gebruikmaken van de aangepaste inkomensgrens kostenvergoeding. De inkomensgrens wordt dan € 65.098 (140% van het minimum jaarloon van een 21-jarige = € 35.098 + € 30.000). Dit zijn bruto bedragen voor 2023.

   De coulance-mogelijkheid geldt dus voor de volgende twee situaties:

   1. Je maakt tijdens het kalenderjaar voor het eerst aanspraak op de kostenvergoeding vanwege de toekenning van een topsportstatus;
   2. Je aanspraak op de kostenvergoeding eindigt tijdens het kalenderjaar vanwege het vervallen van jouw topsportstatus, al dan niet in verband met de beëindiging van de topsportcarrière.

    

   Let op: je kunt maar één keer gebruikmaken van situatie 1 en één keer van situatie 2.

   Als je aan de voorwaarden zoals onder punt 1 of 2 genoemd voldoet, dan kun je een bevestigingsbrief t.b.v. de coulance-mogelijkheid aanvragen bij TeamNL Athlete Services via athleteservices@nocnsf.nl. Zij toetsen of je daadwerkelijk voldoet aan de gestelde voorwaarden m.b.t. toekenning of beëindiging van een topsportstatus gedurende het kalenderjaar.

   De bevestigingsbrief dien je bij TeamNL Athlete Services aan te vragen vóórdat je de stukken voor de inkomenstoets bij het Fonds gaat indienen. Deze bevestigingsbrief voeg je als bijlage toe aan de stukken voor de inkomenstoets.

   Voorbeeld 1:

   Je maakt gebruik van de kostenvergoeding en je bent 28 jaar. De inkomensgrens kostenvergoeding is bepaald op € 47.098 (140% van het minimum jaarloon van een 21-jarige = € 35.098 + € 12.000). Als je aan de voorwaarden van de coulance-mogelijkheid voldoet, dan wordt de aangepaste inkomensgrens kostenvergoeding € 65.098 (140% van het minimumloon van een 21-jarige = € 35.098 + € 30.000). Dit zijn de bruto bedragen in 2023.

   Voorbeeld 2:

   Je hebt het hele kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december, een A-status gehad en je hebt daardoor het hele kalenderjaar aanspraak kunnen maken op de kostenvergoeding. In dit geval kan je geen gebruik maken van de coulance-mogelijkheid omdat jouw topsportstatus gedurende het kalenderjaar niet is beëindigd.

   Disclaimer

   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip

   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden.

  • Als je in Nederland woont moet je in Nederland belastingaangifte doen. Woon je echter in het buitenland, dan hangt het van jouw persoonlijke situatie af of je in Nederland belastingaangifte moet doen. Neem contact op met de Belastingdienst om te vragen of je in Nederland belastingplichtig bent.

   Neem daarnaast ook tijdig contact op met het Fonds via info@hetfonds.nl om te bepalen welke stukken je moet aanleveren voor de inkomenstoets.


   Disclaimer

   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.