Er worden steeds meer eisen gesteld aan de fysieke kwaliteiten van de topsporters. Met de experts van TeamNL Strength en Conditioning zorgen we voor een optimale ontwikkeling en begeleiding van topsporters en talenten op het gebied van kracht, power, snelheid, beweeglijkheid, stabiliteit en conditie.

We doen dit in nauw overleg met coaches en andere experts en spitsen dit in alle gevallen toe op de specifieke sport. Ook blessurepreventie is een thema waar we veel tijd en aandacht aan besteden door speciale oefenstof te ontwikkelen waarmee we de belastbaarheid van de sporters steeds vergroten. 

Fysieke trainers begeleiden, afhankelijk van het programma, twee tot zes trainingen per week en zijn daarmee volledig geïntegreerd in het begeleidingsteam van de sport en de sporter.