Sportdeelname Index Fonds Gehandicaptensport

In samenwerking met Fonds Gehandicaptensport heeft NOC*NSF een Sportdeelname Index ontwikkeld, waarbij de sportdeelname van mensen in de leeftijd van 5-80 jaar met zowel een lichte, matige als zware beperking in kaart is gebracht. De uitkomsten zijn afgezet tegen het sport- en beweeggedrag van de totale Nederlandse bevolking.

Conclusies uit het rapport:

  • De wekelijkse sportdeelname onder mensen met een beperking is 48%. Dit betreft de gehele groep Nederlanders met een lichte, matige en zware beperking. Ter vergelijking: van de Nederlandse bevolking zonder een beperking sport 61% wekelijks.

  • Met name jeugdigen met een beperking sporten significant minder dan jeugdigen zonder beperking. Maar liefst 31% van de 5-18 jarigen sport niet tegenover 16% van de totale jeugd. Terwijl het fundament voor een leven lang sporten vaak al op jonge leeftijd wordt gelegd.

  • Mensen met een beperking en een laag opleidingsniveau blijven achter qua sportdeelname. Het aantal niet-sporters dat laagopgeleid is (mannen 59%, vrouwen 52%), is veel hoger dan het aantal hoogopgeleide niet-sporters (34% mannen, 25% vrouwen). Deze inzichten zijn vergelijkbaar met sportdeelname inzichten voor mensen zonder beperking. Opvallend is wel dat de hoger opgeleide sporters met beperking vaker wekelijks sporten dan de lager opgeleide sporters zonder beperking.

  • Belemmeringen die mensen met een beperking het meest ervaren zijn: de sport die ze graag willen beoefenen kost te veel geld; ik heb niemand om samen mee te sporten of sportief bewegen, en angst voor de pijn.

  • Sporters – in de leeftijd van 5 t/m 80 jaar – met een beperking zijn vooral aan het wandelen (19%), fitnessen (16%) en zwemmen (10%). In vergelijking tot de totale Nederlandse bevolking zien we dat deze top 3 sporten vergelijkbaar worden beoefend en dus even populair zijn. Andere sporten die veel worden beoefend zijn: wielrennen, hardlopen, voetbal en yoga.