Voor vragen en klachten vragen en klachten over privacy en het gebruik van je persoonsgegevens kun je terecht bij de functionaris gegevensbescherming van NOC*NSF.

NOC*NSF neemt vragen en klachten serieus en maakt werk van verbeterpunten.

Als je niet tevreden bent over de manier waarop NOC*NSF een kwestie afhandelt kun je deze voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kun je je rechtstreeks tot de Autoriteit Persoonsgegevens wenden. In uiterste instantie kun je de zaak aan de rechter voorleggen.