Als je een datalek of ander beveiligingsincident op de website of in het informatiesysteem van NOC*NSF ontdekt, of een vermoeden ervan hebt, verzoeken we je dit direct te melden via privacy@nocnsf.nl. We kunnen dan stappen ondernemen om het incident te verhelpen en de gevolgen te beperken.

Meld een incident of datalek

privacy@nocnsf.nl