Als NOC*NSF je persoonsgegevens gebruikt, kun je rechten uitoefenen. Dit zijn:

  1. recht op inzage;
  2. recht op rectificatie of verbetering;
  3. recht op beperking van de verwerking (stilleggen gebruik van je gegevens);
  4. recht op gegevens wissen;
  5. recht van bezwaar (tegen gebruik van je gegevens voor een bepaald doel).

Een dergelijk recht kun je uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@nocnsf.nl. Dit is kosteloos. Afhandeling gebeurt in principe binnen een maand. NOC*NSF kan je om aanvullende informatie vragen om je identiteit vast te stellen.