NOC*NSF Sportcampagne Politiek

Reactie op hoofdlijnenakkoord: solide basis voor sport nodig

16 mei 2024
Reactie op hoofdlijnenakkoord: solide basis voor sport nodig

In de nacht van donderdag 16 mei presenteren de formerende politieke partijen PVV, VVD, NSC en BBB hun regeerakkoord op hoofdlijnen. Sport en bewegen worden terecht genoemd in het kader van preventie om de gezondheid te verbeteren. In een eerste reactie op het hoofdlijnenakkoord roept Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF, op om de waarde van sport op veel meer beleidsterreinen voor de samenleving te verzilveren. Bij concrete uitwerking van het beleid komen NOC*NSF en de sportbonden hierover graag aan tafel.

NOC*NSF ziet dat de formerende partijen terecht prioriteit geven aan vele grote uitdagingen voor ons land. De beweegcrisis hoort daarbij en jaagt de zorgkosten omhoog. De maatschappelijke winst door de inzet van sport op meerdere beleidsterreinen is relatief eenvoudig en kostenefficiënt te verzilveren.

Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF: “Sport is geen wondermiddel, maar wel een praktisch inzetbaar instrument dat rechtstreeks bijdraagt aan fysieke en mentale gezondheid en sociale cohesie. Wij hebben concrete voorstellen over de manier waarop dat kan en bespreken die graag bij de uitwerking van concreet beleid. De kracht van de unieke Nederlandse sportverenigingsstructuur, diep geworteld in onze samenleving en onverminderd populair in landelijk en stedelijk gebied, is daarbij onmisbaar. Ook als kraamkamer voor onze topsport-talenten.”

Grote druk

Sportverenigingen verbinden in totaal 9,5 miljoen mensen, maar staan onder grote druk door gestegen kosten, behoefte aan professionele ondersteuning en wachtlijsten door ruimtegebrek. Voor topsport is minimaal 20 miljoen extra per jaar nodig om het huidige niveau en onze plaats in de top 10 van de wereld te behouden, zo berekende NOC*NSF al eerder.

Structurele en solide financiering van de sport is cruciaal. Ook de historisch verankerde maatschappelijke bijdrage via het loterij-systeem, een zeer belangrijke bron van inkomsten voor sportverenigingen, moet daarom geborgd worden.

Onmisbare loterijgelden

De verhoging van de kansspelbelasting leidt tot een flinke verlaging van de afdracht door loterijen aan de sport en slaat daarmee een gat in de basisfinanciering van de georganiseerde sport in Nederland. “Wij roepen het toekomstige kabinet daarom met klem op om de basisfinanciering van de georganiseerde sport in Nederland te borgen,” zegt Marc van den Tweel.

Méér ruimte voor sport

De komst van een coördinerend minister die regie gaat voeren op de ruimtelijke ordening en over de locaties waar woningen gebouwd worden, is een positieve ontwikkeling. Bij deze regie moet ook sport en bewegen op de agenda. Leefbare en sociaal veilige wijken en dorpen kunnen niet zonder accommodaties voor sport en bewegen in de directe woonomgeving. De doorzetting van het ‘Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid’ biedt een belangrijke kans om het thema sport en bewegen aan dat programma toe te voegen.
Ook is het van groot belang om te blijven investeren in de kwaliteit en capaciteit van sportaccommodaties.

De huidige BOSA-regeling schiet structureel tekort. “Wij zien dat de noodzaak voor sportverenigingen om te investeren in duurzame sportaccommodaties onverminderd hoog is. Onder meer om de energielasten en daarmee de betaalbaarheid van de sport beheersbaar te houden. De formerende partijen zetten het Klimaatfonds voort. Wij roepen het toekomstige kabinet op om dat fonds ook voor de sport aan te wenden.”

Bestaanszekerheid

Het hoofdlijnenakkoord zet flink in op bestaanszekerheid. Toegang tot sport is een krachtig middel. Het toekomstige kabinet moet sport mogelijk maken voor huishoudens waar écht geen geld over blijft. Een voorbeeld: In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen. Juist deze groep heeft een grote achterstand tot een gezonde leefstijl. Als zij wél naar voetbal, streetdance, judo of zwemles gaan, krijgen die kinderen meer gelijke kansen.

Sport gaat niet vanzelf! Politiek, kom in beweging.

Lees hier het hoofdlijnenakkoord. 

Politiek Kom In Beweging

Deel dit artikel op social media: