Topsport TeamNL Sportbonden

Algemene Vergadering stemt in met Topsportstrategie 2032

28 mei 2024
Algemene Vergadering stemt in met Topsportstrategie 2032

De Algemene Vergadering van NOC*NSF heeft tijdens de voorjaarsvergadering ingestemd met de nieuwe Topsportstrategie 2032. Directeur Topsport André Cats lichtte de strategie toe die in werking treedt na Parijs 2024 en kon rekenen op unanieme instemming van de leden.

Topsportstrategie 2032: presteren, verrijken en inspireren

De Topsportstrategie 2032, met als ondertitel ‘glanzend perspectief’, sluit naadloos aan op de Sportagenda 2032 waarin de doelstelling geformuleerd staat om van Nederland in 2032 het sportiefste land ter wereld te maken.

De ambitie om met Nederland tot de tien meest succesvolle topsportlanden ter wereld te behoren blijft fier overeind en om dat te realiseren zijn drie doelen geformuleerd:

  1. Presteren - Onze topsporters leveren betekenisvolle mondiale prestaties
  2. Verrijken - Onze topsporters verrijken de samenleving met specifieke competenties
  3. Inspireren - Onze topsporters inspireren Nederland met de kracht van topsport

In de Topsportstrategie staan niet alleen topprestaties centraal, maar ook het totaalaspect van het leven van topsporters tijdens en na hun loopbaan.

Topsporters die leven van een op hun prestatie gebaseerde bijdrage, moeten beter beloond worden, vertelde Cats al eerder in de media, zoals hier te lezen op de website van RTL. Ook pleit hij voor pensioenopbouw voor topsporters. Die bestaat nu niet, wat een toenemend probleem vormt, zeker nu sporters vaak tot hun 35e doorgaan.

Vooruitblik op Olympische en Paralympische Spelen met chefs de mission

Tijdens de AV was een prominente rol weggelegd voor Esther Vergeer en Pieter van den Hoogenband, chefs de mission van respectievelijk de Paralympische en Olympische Spelen. De twee legendarische kampioenen blikten vooruit op een prachtige sportzomer voor TeamNL en gaven een inkijkje in de voorbereidingen op de olympische en paralympische uitzendingen.

Pahud de Mortanges Trofee

De Pahud de Mortanges Trofee werd sinds 1972 door NOC*NSF in een olympisch jaar traditiegetrouw uitgereikt aan de meest voorbeeldige olympische sporter of sportploeg. Met ingang van 2023 wordt de trofee jaarlijks toegekend aan de sporter ‘die zich in de periode 1 april tot en met 31 maart van het achterliggende jaar het meest als inspirerend voorbeeld of personality voor de sport heeft opgeworpen’. Hierbij wordt gekeken naar zaken als fairplay, sportiviteit of de mate waarbij de sporter zich verbindend heeft opgesteld in de genoemde periode.

De trofee werd dit keer onder luid applaus uitgereikt aan tophockeyer Dennis Warmerdam. De aanvaller die nu voor HC Bloemendaal speelt, kreeg in 2018 een zeldzame vorm van kanker en moest stoppen met tophockey. Een armamputatie dreigde, maar Warmerdam herstelde, keerde terug op het hockeyveld en schopte het zelfs tot Oranje. Zijn verhaal liet hij optekenen in het boek ‘Zo niet, dan toch’. Warmerdam werd vanavond geroemd als inspiratiebron voor iedereen en nam vereerd de trofee in ontvangst.

Van Tuyll Beker

De Van Tuyll Beker, genoemd naar voormalig NOC voorzitter baron Van Tuyll van Serooskerken, is een wisselbeker voor de bond die in het achterliggende jaar in het oog springende maatschappelijke en sociale impact heeft weten te bewerkstelligen.

De beker werd vanavond uitgereikt aan de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond die na 1930 en 1946 de beker dit keer dus voor de derde keer in de geschiedenis in ontvangst mocht nemen.

De KNBB werd geroemd voor hun Tijd voor Krijt programma, waarmee biljarten wordt ingezet als verbindend middel om eenzaamheid tegen te gaan.

Nieuwe aspirant-leden en nieuwe geassocieerde bond

NOC*NSF verwelkomde vanavond twee nieuwe aspirant-leden en een nieuwe geassocieerde bond verwelkomen. De leden stemden in met de toetreding van de Nederlandse Vechtsportbond en de Nederlandse Oriënteringsloop Bond (aspirant-leden) en de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (geassocieerde).  

Samenstelling bestuur NOC*NSF

In november loopt de maximale termijn af van Annette Mosman, de huidige penningmeester. Het bestuur van NOC*NSF heeft Peter Bommel voorgedragen als beoogd opvolger en aan de vergadering gevraagd om hem nu al te installeren zodat een goede overdracht van de financiële kennis in het bestuur is gewaarborgd. De leden stemden unaniem in met zijn benoeming. Lees hier meer over het profiel van Peter Bommel.

De vergadering nam afscheid van bestuursleden Rinda den Besten en Raymon Blondel, die zich beiden acht jaar met hart en ziel hebben ingezet voor de Nederlandse sport.

Deel dit artikel op social media: