Voordracht Peter Bommel als nieuw bestuurslid NOC*NSF

13 mei 2024
Voordracht Peter Bommel als nieuw bestuurslid NOCNSF

De Algemene Vergadering van NOC*NSF, op 27 mei aanstaande, zal onder andere ook een besluit nemen over de voordracht van Peter Bommel als nieuw te benoemen bestuurslid. De maximale termijn van de huidige penningmeester, Annette Mosman loopt in november van dit jaar af.

Zoals eerder aangekondigd tijdens de AV van mei vorig jaar, wil het bestuur nu al een nieuw bestuurslid voordragen als beoogd opvolger van de vertrekkende penningmeester Annette Mosman zodat een deugdelijke overdracht van de financiële kennis in het bestuur is gewaarborgd.

Een extern werving- en selectiebureau heeft via een zorgvuldig proces een lijst van potentiëel geschikte kandidaten voorgelegd aan de leden van de selectiecommissie. Deze lijst is teruggebracht tot de 5 kandidaten die het meest geschikt werden bevonden.

Na de sollicitatiegesprekken, heeft de selectiecommissie van NOC*NSF 2 benoembare kandidaten voorgedragen aan het bestuur. Daarbij waren belangrijke selectiefactoren onder andere bestuurlijke ervaring, diepe en brede financiële expertise en affiniteit met sport.

Het bestuur heeft met beide kandidaten een tweede ronde gesprekken gevoerd en unaniem besloten om Peter Bommel aan de AV voor te dragen als te benoemen bestuurslid.

NOC*NSF-Bestuurslid Rinda den Besten, voorzitter van de selectiecommissie: “Wij stellen Peter Bommel met volle overtuiging voor aan de Algemene Vergadering. Hij brengt bijzonder veel ervaring als bestuurder mee, heeft uitgebreide expertise op financieel vlak en is daarnaast ook een kenner van de sector én een sportliefhebber.”

Peter Bommel heeft een lange carrière als partner, bestuurder en CEO van Deloitte. Momenteel is hij onder meer voorzitter van de RvC van APG en voorzitter van de audit committee en commissaris van de Flynth Groep. Daarnaast is Peter al vele jaren bestuurslid en penningmeester van het Fonds voor de Topsporter.

Deel dit artikel op social media: