NOC*NSF Sportcampagne Politiek

Oproep aan informateurs: versterk Nederland met de kracht van sport

28 maart 2024
Oproep aan informateurs: versterk Nederland met de kracht van sport

De verenigde sportsector heeft zich gericht tot de informateurs van de kabinetsformatie, Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol. In een brief benadrukt de sector het belang van sport en beweging als fundamenten voor een gezonde samenleving. Daarom verdient sport een prominente plaats op de agenda van het toekomstige kabinet.

In de brief van 28 maart wijst de sportsector de informateurs op alarmerende statistieken met betrekking tot obesitas, diabetes en de mentale gezondheid van jongeren. Hieruit blijkt dat dringende actie nodig is én onderstreept de noodzaak voor het komende kabinet om maatregelen te treffen.

Van ambitie naar actie

Partijen aan de informatietafel zien deze urgentie ook en hebben in hun partijprogramma's ambities geformuleerd over sport en bewegen. De sportsector heeft er vertrouwen in dat deze plannen daadwerkelijk worden omgezet in acties, waarmee de kracht van sport wordt benut voor een sterker en vitaler Nederland.

Integreer sport op alle beleidsterreinen

Concreet doet de sportsector aanbevelingen op verschillende beleidsterreinen, waaronder bestaanszekerheid, zorg, huisvesting, natuur en het vestigingsklimaat. Dit omvat onder meer het faciliteren van sportactiviteiten voor gezinnen met financiële moeilijkheden, het integreren van sport in gezondheidsbeleid en het waarborgen van voldoende ruimte voor sport in stedelijke planning. Daarnaast benadrukt de sector het belang van investeringen in (top)sport voor een gezonde toekomst van ons land.

Tenslotte nodigt de sportsector de informateurs van harte uit op Sportcentrum Papendal. Deze locatie lijkt namelijk uitermate geschikt voor de formatie: het is groen, rustig én uitnodigend om - als de besprekingen stokken - een balletje te trappen of te slaan.

Sport gaat niet vanzelf. Politiek, kom in beweging!

De campagne 'Sport gaat niet vanzelf' is een initiatief van NOC*NSF, KNVB, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Maatschappelijke Organisaties Sport, Sportkracht12 en Vereniging Sportbedrijven Nederland. En komt tot stand met medewerking van het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport en Bewegen.

Deel dit artikel op social media: