NOC*NSF Politiek Sportcampagne

Oproep aan informateur: verzilver de maatschappelijke waarde van sport

21 december 2023
Oproep aan informateur: verzilver de maatschappelijke waarde van sport

In een brief aan informateur Plasterk, roept de sportsector hem op om sport en bewegen nadrukkelijk op de agenda te zetten bij de besprekingen met NSC, BBB, PVV en VVD. Er zijn grote maatschappelijke uitdagingen waar de sector aan kán en wil bijdragen.

Kinderen weer (meer) laten sporten, juist ook in gezinnen waar dat niet vanzelfsprekend is. Ouderen fit houden, sociale verbinding bevorderen door (simpele) sportvoorzieningen in de woonomgeving. Verenigingen ondersteunen zodat ze hun belangrijke functie in de wijk of het dorp kunnen behouden én versterken.

Benut de kracht van sport 

Nederland heeft een rijke en historische sportcultuur die moeten behouden. De maatschappelijke waarde voor onze samenleving kan veel effectiever ingezet worden. Dat is onze overtuiging. Samen met onder andere sportondernemers en maatschappelijke sportorganisaties vraagt NOC*NSF de informateur en de betrokken politieke partijen in deze brief dan ook om de kracht van sport te benutten.

Dat kan door de sportinfrastructuur die we al hebben en de kennis bij alle aanbieders te verbinden met de beleidsterreinen onderwijs en gezondheidszorg, bij de inrichting van de publieke ruimte en het natuurbeleid

Deel dit artikel op social media: