Internationaal

UNESCO: "Game Changer-project NOC*NSF is succes"

11 januari 2024
Game Changer-project is succes

De UNESCO, de culturele organisatie van de Verenigde Naties, prijst het sociaal maatschappelijke project Game Changers Tokyo van NOC*NSF. Mensen met een beperking zijn in die stad meer gaan sporten en dat heeft hun integratie in de samenleving vergroot. Dit blijkt uit een recent gepubliceerd rapport van deze internationale organisatie.  

Game Changer-project in Tokyo 

Het Game Changer-project vond tot aan de Paralympische Spelen van 2021 plaats in verschillende wijken van Tokyo. Het rapport benadrukt niet alleen het belang van het delen van expertise en kennis van het project. Ook het persoonlijke contact dat er was tussen Nederlandse paralympiërs en de lokale bevolking is van grote waarde geweest. Juist in de Japanse samenleving waar mensen met een beperking niet vanzelfsprekend integreren.

Directeur internationale zaken van NOC*NSF Herbert Wolff is blij met die erkenning. Het laat volgens hem zien dat de inzet van NOC*NSF bijdraagt aan de legacy van de Olympische en Paralympische Spelen.  

Impact Game Changer 

De impact van het project in Tokyo raakt Wolff ook persoonlijk. "Ik heb echt gezien dat mensen erdoor zijn veranderd. Omdat dit project gemiddeld 4 jaar duurt, maak je de mensen langer mee. Ik heb deelnemers zien groeien, zelfbewuster zien worden. Ze waren blijer en gemotiveerd om door te gaan. Het heeft mij echt weer doen beseffen hoe krachtig sport voor de samenleving kan zijn."  

Het rapport van UNESCO is voor Wolff ook belangrijk, omdat er wel eens vraagtekens gezet worden bij dit project in het buitenland. ‘Waarom zou NOC*NSF zich moeten inzetten voor bewoners van de stad dat de Spelen host? Hebben we niet genoeg werk in ons eigen land te doen?’ Wolff begrijpt die vragen wel, maar vindt ze ook eenvoudig te beantwoorden. En dit rapport helpt daarbij, zegt hij.

Het draait om samenwerking 

“Nederland heeft veel kennis en expertise, onder meer op het gebied van sporten met een beperking. We willen die kennis graag delen. Ook met andere landen. Maar we leggen niets op. Soms erger ik me namelijk aan Nederlanders die denken de waarheid in pacht hebben. We vragen de desbetreffende lokale partners dan ook waar zij behoefte aan hebben. We laten zien wat wij kunnen bieden en dan is het aan hen wat ze daar van over willen nemen. Het gaat om een samenwerking. We zijn geen missionaris die vertellen hoe het moet.”

Het Game Changer-project loopt van Spelen tot Spelen, waarbij de lokale partners uiteindelijk het project zelf overnemen. In Rio de Janeiro concentreerde het project zich op scholieren en docenten in favelas. Voor de komende Spelen in Parijs gaat het om de empowerment van meisjes en vrouwen in wijken met een lage sociaaleconomische status. In deze wijken wordt aanzienlijk minder gesport door vrouwen. Met een fietsplan en District Spots, lokale sport- en ontmoetingsplekken voor en door jongeren, zou Game Changers Parijs verschil moeten maken. Gesprekken voor de Spelen daarna in Los Angeles zijn al aan de gang, waarbij de exacte vorm van het project de komende maanden duidelijk zal worden

Deel dit artikel op social media: