NOC*NSF Organisatie

Ledenvergadering in teken van verkiezingen en Parijs

20 november 2023
AV NOC*NSF 20 november 2023

Sport hoger op de politieke agenda in Den Haag: dat is het doel van de sectorbrede campagne ‘Sport gaat niet vanzelf. Politiek, kom in beweging!’. Twee dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen was de campagne onderwerp van gesprek tijdens de halfjaarlijkse ledenvergadering van NOC*NSF. De media-aandacht voor de campagne is in Den Haag zeker niet onopgemerkt gebleven. De vraag is natuurlijk of we dat gaan terugzien in het beleid van het toekomstig kabinet. Dat is echter hard nodig volgens voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg, die het de plicht van het kabinet noemde om Nederland gezonder te maken.

“Het gaat in de politiek steeds over bestaanszekerheid, maar nooit over een vitale samenleving. Terwijl dát de basis is om te kunnen spreken over bestaanszekerheid,” alsdus Van Zanen-Nieberg.

Een sectorbrede campagne in deze vorm is nieuw voor NOC*NSF. Algemeen directeur Marc van den Tweel: “Het is een nieuwe vorm om ons verhaal te vertellen, in vergelijking met de gebruikelijke belangenbehartiging. We verbreden de aanpak, om ook op andere beleidsterreinen – zoals zorg, onderwijs en bij de inrichting van de publieke ruimte -  gehoord en gezien te worden; de winst en het verlies voor de sport worden voor een belangrijk deel daar bepaald.”

De campagne wordt voortgezet na de verkiezingen, om ook in de formatiefase en bij het schrijven van het regeerakkoord in beeld te blijven in Den Haag.

Topsportstrategie

Directeur Topsport André Cats schetste de contouren van de nieuwe topsportstrategie 2025+. Betekenisvolle, mondiale prestaties en een plaats in de top-10 van beste landen ter wereld, vormen een blijvende pijler onder die strategie.

Daarnaast komt er nadrukkelijker aandacht voor de maatschappelijke carrière van topsporters na hun sportloopbaan. Cats: “Topsporters hebben competenties die heel goed inzetbaar zijn in de samenleving. Die moeten we benutten. Natuurlijk is er nu al aandacht voor wat wij noemen de ‘duale’ carrière, maar dat wordt belangrijker. Topsporters gaan langer door dan vroeger, vaak tot na hun dertigste. Het is belangrijk dat ze dan niet in een gat vallen en dat ze hun talenten kunnen inzetten.”

Andre Cats 760X456

Directeur Topsport André Cats schetste de contouren van de nieuwe topsportstrategie 2025+.

De derde pijler onder de topsportstrategie is het actief uitdragen van de maatschappelijke waarde van topsport. In mei wordt de concreet uitgewerkte strategie op de algemene ledenvergadering behandeld.

Duurzaamheid

De sport wil en kan een bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering; tijdens de vergadering kwam de strategie voor het verduurzamen van de sportsector aan bod. Een strategie met concrete, meetbare doelen.

Bijvoorbeeld het verduurzamen van sportaccommodaties en het verminderen van de uitstoot door vervoer naar wedstrijden. Daarom start binnenkort een nieuwe versie van de ‘Volle bak-campagne’, oorspronkelijk van de KNVB, om zoveel mogelijk sámen te rijden naar sportwedstrijden.

Ook kiest NOC*NSF bijvoorbeeld voor de trein om volgend jaar naar Parijs te reizen en voor een waterstof-unit voor de energievoorziening van het TeamNL Huis in Parijs tijdens de Olympische en Paralympische Spelen.

Baukje Ter Huurne 760X456

Baukje ter Huurne, chief marketing officer: "Ook in Nederland wil NOC*NSF de sfeer en beleving van de Spelen merkbaar maken." 

Actief in Parijs én Nederland

Tijdens de Olympische en Paralympische Spelen is Parijs makkelijk bereikbaar voor de vele fans, maar ook in Nederland wil NOC*NSF de sfeer en beleving merkbaar maken. Want hoewel Parijs dichtbij is, is een bezoek aan de stad en aan wedstrijden voor veel mensen niet weggelegd.

Samen met een aantal sportbonden organiseert NOC*NSF een ‘oranje zomer’ in verschillende steden en voor basisschoolleerlingen. Ook is er een speciaal programma TeamNL in de klas, waarvoor zich inmiddels al zo’n dertienhonderd scholen hebben aangemeld.

Deel dit artikel op social media: