Sportdeelname Veilige Sport Sportverenigingen Sportbonden

Wettelijke basis nodig voor gegevensverwerking sport-meldpunt

11 oktober 2023
Wettelijke basis nodig voor gegevensverwerking sport-meldpunt

Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) ondervindt beperkingen in de uitvoering van sommige taken vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het ontbreken van een wettelijke basis voor gegevensverwerking. Als reactie heeft NOC*NSF samen met haar leden aangekondigd dat de werkwijze van het CVSN wordt aangepast en zijn mitigatiemaatregelen genomen.

Het CVSN heeft zich bewezen als waardevol, met een stijgend aantal meldingen en een focus op vroege signalering. Er is echter bezorgdheid over het niet kunnen registreren van persoonsgegevens van beschuldigden, als er tijdens het gesprek met de melder het vermoeden ontstaat van strafrechtelijke gedrag.

Daardoor kan  grensoverschrijdend gedrag mogelijk onopgemerkt kan blijven. Daarom dringen NOC*NSF en de sportbonden aan op een wettelijke basis voor gegevensverwerking voor een veilige sportomgeving. Er is ook aandacht voor de oprichting van een onafhankelijk integriteitscentrum en versterking van sportorganisaties voor preventie en opvolging van signalen.

CVSN en NOC*NSF benadrukken dat iedereen die in de sport iets meemaakt, zich kan melden en op de gebruikelijke wijze geholpen wordt. Het Centrum biedt naast een luisterend oor deskundig advies en eventuele doorverwijzing naar het tuchtrecht, politie of hulpverlening.

CVSN benadrukt dat de verandering alleen betrekking heeft op het vastleggen van persoonsgegevens van beschuldigden in de systemen wanneer het vermoeden bestaat van strafrechtelijk gedrag. De melder kan dan uiteraard wel doorverwezen worden naar politie en of het ISR. Het CVSN begeleidt melders hierbij. Ook kan de geanonimiseerde inhoud van de melding – als de melder hierom verzoekt – doorgegeven worden aan bijvoorbeeld de betreffende sportbond.

Overigens blijft NOC*NSF ook de focus houden op preventie: dit najaar start een nieuwe preventiecampagne, inclusief het stimuleren van het gebruik van de gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)-regeling.

Deel dit artikel op social media: