Bonden Sportbonden Data

NGF investeert in datatalent en opleidingen

17 oktober 2023
NGF investeert in datatalent en opleidingen

Het aantrekken, behouden en opleiden van datatalent is essentieel om de sportsector te verbeteren door datagedreven werkmethodes. In dit artikel lees je de ervaringen van Erik Vrieling en Ruth van Dongen van de NGF (Koninklijke Nederlandse Golf Federatie). Erik, als IT Manager, is verantwoordelijk voor Digital kantoorautomatisering, AVG en Cyber Security, terwijl Ruth onlangs in dienst is getreden als Data Scientist.

Erik volgde de opleiding Certified Data Protection Officer van Outvie. Ruth nam voordat zij in dienst kwam bij de NGF deel aan programma's aangeboden door de GAIn Academy van MiCompany. 

We vroegen hen om meer te vertellen over waarom ze juist die opleiding kozen, welke inzichten ze hebben opgedaan, welke stappen ze meteen hebben ondernomen, welke voordelen ze op de lange termijn voor hun organisatie verwachten, en nog veel meer. 

Ruth, de rol van Data Scientist is nieuw voor de NGF, en ook voor veel sportbonden. Wat houdt die rol in?

"Als data scientist focus ik me vooral op het analyseren van Golf Data en beschikbaar maken van waardevolle inzichten die kunnen worden gebruikt bij besluitvorming en het oplossen van verschillende analytische vraagstukken. Bijvoorbeeld het onderzoek naar de beste prijs voor een golflidmaatschap op verenigingsniveau of het onderzoek naar het optimaliseren van de moeilijkheidsgraad van golfbanen met behulp van scorekaartdata."

Gave onderzoeken, zeker voor een Data Scientist! Je volgde opleidingen via de GAIn Academy, waarom heb je juist voor die opleiding gekozen?

"Na het afronden van mijn studie econometrie heb ik drie jaar als data-analist gewerkt bij een andere organisatie. Daarna wilde ik mijn kennis en vaardigheden op het gebied van data science verdiepen. Zo kwam ik terecht bij de GAIn academy van MIcompany. Deze opleiding biedt een uitgebreid aanbod aan trainingen die zowel technische als communicatieve vaardigheden omvatten."

Technisch en Communicatief? Wil je dat toelichten?

"Zeker! Aan de technische kant bieden ze trainingen aan in onderwerpen zoals modelleren en coderen. Daarnaast is er ook aandacht voor communicatieve vaardigheden, zoals het presenteren en uitleggen van resultaten en het afnemen van intakegesprekken."

"De combinatie van die twee perspectieven blijkt goed te werken. Je krijgt aan de technische kant een compleet geeft van alle componenten die komen kijken bij het creëren van een oplossing. Hierbij kun je denken aan dataopslag, de ontwikkeling van algoritmes, applicatiebouw en de integratie tussen deze componenten. Met die technische kennis kun je juist weer effectief communiceren met de verschillende partijen die de oplossing helpen realiseren."

Erik, jij volgde de opleiding Certified Data Protection Officer (CDPO) van Outvie.

"Ja klopt, ik heb deze opleiding gevolgd om de rol Data Protection Officer en Functionaris Gegevensbescherming voor de NGF op een goede manier te kunnen gaan vervullen. Vanuit deze rollen ben ik verantwoordelijk voor alle AVG en Data Protectie gerelateerde onderwerpen. Samen met onze jurist en kantoorautomatiseerder. De NGF zag het belang in van een interne DPO/FG en wil alle processen rondom AVG/Data Protectie goed ingeregeld en beheerd hebben. Deze opleiding helpt je meer een specialist te worden op deze onderwerpen."

Erik en Ruth, welke eye openers hebben jullie tijdens de training meegekregen?

Erik: "Voor mij waren dat vooral learnings over hoe om te gaan met persoonsgegevens en de mate waarin instemming van gebruikers nodig is. Wij zijn mede om die reden een intern proces gestart met betrekking tot AVG awareness onder medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan het niet opslaan van persoonsgegevens op je lokale harde schijf, beleid met betrekking tot emails, afschaffen van Whatsapp-groepen en het inrichten van processen in geval van een datalek /data calamiteiten."

Ruth: "Tijdens de opleiding werd sterk benadrukt om een MVP (Minimum Viable Product) op te leveren. Dat is een eerste versie van een product of dienst met alle essentiële functies en kenmerken die nodig zijn om aan de basisbehoeften van de gebruikers te voldoen. Deze aanpak heeft mij enorm geholpen bij het genereren van inzichten, omdat ik me in het beginstadium minder probeer te focussen op de details en me meer richt op het uiteindelijke resultaat en de goede verbinding tussen alle componenten die daarbij komen kijken."

Waar zijn jullie meteen mee aan de slag gegaan?

Ruth: "De stappenplannen en richtlijnen. De opleiding heeft voor elk onderwerp (zoals het starten van een nieuw project, het ontwikkelen van algoritmes etc.) diverse stappenplannen en richtlijnen opgesteld. Ik maak nu dagelijks gebruik van deze hulpmiddelen en dat biedt veel houvast en structuur."

Erik: "Naast de eye opener rond instemming van gebruikers hebben we veel andere zaken aangescherpt. Een aantal slagen met betrekking tot data security, beleid met betrekking tot opslag van data en dan met name persoonsgegeven. Verder zaken als two factor authenticatie, het implementeren van password management tool en herziening van rechten in applicaties met persoonsgegevens. Gegevensbescherming is heel breed, waar heel veel kleinere samenhangende ingrepen samen zorgen voor een steeds hoger beschermingsniveau"

Hoe sluit de opleiding aan op een eerder genoten opleiding, jullie vakgebied - of wellicht een toekomstige rol?

Ruth: "Tijdens mijn studie econometrie heb ik veel statistische kennis opgedaan. Daar lag de nadruk echter vooral op theoretische kennis, met beperkte praktijkvoorbeelden. Bovendien was er weinig aandacht voor soft skills, zoals het presenteren en toelichten van resultaten en het samenwerken in teamverband. Ik ben erg blij dat deze opleiding aansluit op mijn achtergrond en me in staat stelt om nieuwe kennis op te doen over ontwikkelingen in data science, en vooral hoe die praktisch toegepast kan worden. Tegelijkertijd biedt deze opleiding ook de gelegenheid om mijn soft skills verder te ontwikkelen."

Erik: "Vanuit mijn vakgebied was ik altijd al informeel verantwoordelijk en aan het werk met AVG en Data Protectie. Dat onderdeel van mijn rol is nu geformaliseerd en door de opleiding beschik ik over meer specialistische kennis op dit onderdeel van mijn vakgebied."

Hoe zien jullie het rendement voor jezelf of voor de organisatie op langere termijn?

Erik: "Het rendement zit wat mij betreft in het feit dat mijn basiskennis nu is geupgrade naar specialistische kennis. Het rendement voor de organisatie zit met name in het feit dat AVG gerelateerde wettelijke eisen nu zijn ingevuld en worden beheerd. Daarnaast hebben we nu meer kennis op het gebied van cyber security. Voor de organisatie is de winst dat met die kennis het niveau van onze cyber security is verhoogd en dat er actief op wordt gemonitord."

Ruth: "De opleiding duurt in totaal 3 jaar en het is erg waardevol voor mezelf en voor de organisatie om in die tijd op de hoogte te kunnen blijven van de ontwikkelingen binnen het vakgebied. Naarmate de opleiding vordert, zullen de trainingen geleidelijk aan op een gevorderd niveau worden afgestemd, waardoor mijn persoonlijke ontwikkeling verder wordt gestimuleerd. Bovendien geeft de opleiding toegang tot een groter professioneel netwerk binnen dit vakgebied, wat in de toekomst erg van waarde zal zijn."

Wat zouden jullie nog extra willen meegeven aan collega's in de sport?

Ruth: "Ook in de sport zal data van onschatbare waarde zijn. Het is belangrijk om niet alleen te focussen op het opdoen van kennis met betrekking tot de technische aspecten, maar ook op het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden. Een succesvolle samenwerking met sportexperts en het helder en begrijpelijk toelichten van complexe analyses leiden tot de grootste impact. Laten we met elkaar in contact komen om kennis te delen en resultaten te optimaliseren!"

Erik: "In de sport (vooral bij sportbonden) werken we met veel persoonsgegevens van onze leden, het is zeer belangrijk om als bond te weten wat onze wettelijke verantwoordelijkheden zijn met betrekking tot het verwerken van die persoonsgegevens. Het intern aanstellen of inhuren van een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) is in deze tijd van digitalisering een noodzaak om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen conform AVG. Daarnaast zien wij het als een noodzaak om een adviseur voor directie en management (en clubs) te hebben, die bij AVG gerelateerde incidenten of trajecten goed kan ondersteunen."

Als je na het lezen van dit artikel vragen hebt stel ze gerust aan Erik of Ruth.

Deel dit artikel op social media: