Bonden Data Sportbonden

Aantrekken en behouden van datatalent in de sport: wat werkt?

6 april 2023
Aantrekken en behouden van datatalent in de sport: wat werkt?

Tijdens een uitstroomonderzoek wordt de behoefte van een vertrekkende doelgroep in kaart gebracht, zodat de organisatie in de toekomst kan inspelen op deze behoefte. Met intuïtie kunnen we vaak al een groot deel van die behoefte invullen, toch is het gevaarlijk om een verklaring voor de verandering van de ledenpopulatie alleen op onderbuik te baseren. Zo ook met de doorstroom van medewerkers in een datafunctie. Wat heeft dit talent precies nodig voor een langdurige carrière in de sport? En wat kan een organisatie concreet doen om dataspecialisten aan te trekken en te behouden? Om een aantal van deze factoren meer datagedreven boven tafel te krijgen, zijn we in gesprek gegaan met een aantal in-, door- en uitstromers (lees: datatalenten) binnen de sport. Deze factoren stellen je in staat om datatalenten de juiste omgeving en randvoorwaarden te bieden.

Bepalende factoren voor de instroom van datatalent

Tijdens de gesprekken is een aantal factoren benoemd dat kan bijdragen aan het aantrekken van datatalent. Zo mag de sport meer in het oog springen als werkgever voor datafuncties. Er bestaan nog andere verwachtingen van de sportwereld, die blijven bestaan omdat er niet bewust gecommuniceerd wordt over de meerwaarde van data voor de sport en de interessante banen die er ook op het gebied van data te vinden zijn. In vacatures mag dit bijvoorbeeld meer onder de aandacht worden gebracht, waarbij er voorbeelden kunnen worden gegeven van wat er gebeurt op het gebied van data, analyse en onderzoek.

Om in beeld te komen bij beginnend datatalent, is het contact met opleidingsinstituten belangrijk. Dit biedt kansen voor de inzet van stagiairs, en laat beginnend datatalent de sport overwegen als potentieel interessant werkveld.

Ook kan je als sportorganisatie kijken naar je secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan het bieden van ruimte voor opleiding, het aanbieden van kennissessies door experts, of andere kansen die het werken in de sport op het gebieden van data aantrekkelijk kunnen maken. Ten slotte is het voor de instroom van dataspecialisten richting de sport van belang om maatschappelijke impact in je werk te hebben. Het werkveld van de sport biedt hier de perfecte plek voor. Je kunt er hobby en datavakgebied combineren, en daarbij bijdragen aan een groter maatschappelijk doel. Dit mogen we dan ook meer promoten in de zoektocht naar nieuw datatalent.

Wat te doen voor behoud?

Ook het behoud wordt volgens datatalent beïnvloed door een heel aantal factoren.

Sparren binnen en buiten de organisatie:

Datatalenten zijn nu vaak alleen in hun vakgebied binnen een sportbond. Zij hebben dus geen collega’s om mee te sparren, of feedback van te ontvangen. Deze sparringpartner kan wel buiten de organisatie, bij andere bonden of samenwerkingspartner worden gevonden. Zo wordt het belang van een netwerk van data professionals binnen de sportsector benoemd, waarbinnen kennissessies en andere activiteiten kunnen plaatsvinden. De kracht zit daarbij ook in de samenwerking tussen bonden.

Toekomstperspectief en de juiste doorgroeimogelijkheden:

Een datatalent wordt in het begin al snel als de expert gezien binnen het vakgebied. Initieel wordt dat als fijn ervaren, maar startende datatalenten willen vaak graag blijven leren en ontwikkelen. Wanneer er geen doorgroeimogelijkheden zijn, wordt er verder gekeken. Verstandig in deze is dan ook om samen met datatalenten te kijken naar een gewenst carrière pad. Datatalenten geven aan dat er voldoende uitdaging ligt binnen de sport, echter is het voor een startend datatalent lastig om hiermee om te gaan zonder vangnet. Met een duidelijk carrière pad en ondersteuning in de juiste richting kan een startend datatalent makkelijker omgaan met de uitdagingen van data in de sport.

Ruimte voor opleiding en 'learning on the job':

Opleiding en doorontwikkeling worden extra benadrukt in een snel veranderend speelveld, zoals data. Het is verstandig om als organisatie mee te denken over de ontwikkeling die wordt gemaakt, en welke trainingen of cursussen hiervoor nodig zijn. Ook wordt door data professionals die vaak niet ‘alleen’ data in de portefeuille hebben, de voorkeur gegeven aan laagdrempelige kennis en vaardigheden om met data te werken. Er is behoefte aan handvaten om in de korte tijd al iets van de grond te krijgen. Anders is er te weinig tijd om het ook echt in de organisatie te implementeren en de andere medewerkers mee te krijgen. Ten slotte wordt er ook gevraagd om ruimte en tijd binnen je functie om je te ontwikkelen en te experimenteren op het gebied van data. Er moet expliciet ruimte worden geboden voor ontwikkeling en verandering, om even uit de waan van de dag te kunnen stappen.

Onderdeel van een professionele datagedreven organisatie:

Datatalent benoemt dat het nodig is om in een organisatie te werken waar de processen en structuren zijn ingericht op het werken met data. Daarmee hebben je werkzaamheden ook effect. Er worden wel meerdere fases herkent in deze ontwikkeling naar een datavolwassen organisatie, waar je als datatalent in het begin de kar nog wel zal moeten trekken.

Ook draagvlak en enthousiasme binnen de organisatie is nodig om datatalent een plek te geven binnen een sportbond. Als organisatie wil je een visie hebben op wat je met data gaat doen, en hier ook in durven investeren. Dit zorgt er onder anderen voor dat datatalenten zich niet steeds moeten bewijzen. Laat dus bewust zien dat je gelooft in data en ga achter je datatalent staan.

Laat het niet aan het toeval over!

Als sportbond en sportsector kun je een heel aantal factoren beïnvloeden om dataprofessionals aan te trekken en te behouden. Belangrijk is het dat je het niet aan het toeval overlaat. Binnen commerciële organisaties kan er veel met data en is er financieel vaak meer te bieden. En deze organisaties zijn altijd opzoek naar nieuwe data professionals. De sport heeft genoeg te bieden, maar mag dit nog wel zichtbaar maken.

Werk jij op het gebied van data in de sport, en zou je graag willen sparren met ander dataprofessionals? Stuur dan een mailtje zodat we je in contact kunnen brengen met het netwerk van datatalent in de sport.

Deel dit artikel op social media: