Bonden Sportbonden

Word Pilotclub Sport en Zorg

4 augustus 2023
Word Pilotclub Sport en Zorg

Sporten en sportief bewegen zijn direct verbonden aan een gezonde leefstijl, vitaliteit en veerkracht. Helaas sporten veel mensen met een (verhoogd risico op) kwetsbare gezondheid te weinig. Dat is een gemiste kans, want juist voor deze mensen kan sportief bewegen van onschatbare waarde zijn. Via samenwerking tussen sport en zorg kunnen we meer mensen van deze grote groep sportief in beweging brengen. Uit eerdere pilots bleek dat doorverwijzing vanuit zorg en persoonlijke begeleiding naar (laagdrempelig) passend sportaanbod helpt om drempels weg te nemen.

Van november 2023 tot 31 december 2025 ondersteunen sport- en zorgpartners 65 sportclubs om volwassenen en kinderen structureel sportief in beweging te krijgen. Wil jouw club zich inzetten om een positieve en toegankelijke omgeving te met een laagdrempelige vorm van sporten en sportief bewegen? Meld je dan aan als Pilotclub Sport en Zorg en word een inspirerend voorbeeld. Samen laten we zien hoe gaaf het is als ook deze groep het plezier van sportief bewegen ervaart!

Als Pilotclub Sport en Zorg kun je rekenen op ondersteuning

  • Een financiële vergoeding per deelnemende sportclub.
  • Een procesbegeleider, die jou ondersteunt bij het vinden of versterken van de aansluiting bij het lokale sport- en zorgnetwerk, het opstellen van een plan van aanpak en de uitvoering hiervan.
  • Waar mogelijk, ondersteuning vanuit de sportbond bij de ontwikkeling/versterking van het sportaanbod en/of de wijze van aanbieden.
  • Mogelijkheid tot kennismaking en uitwisseling van kennis met andere sportclubs.
  • Communicatie over succesverhalen.

Wat vragen we van jouw club?

  • Een vast contactpersoon;
  • De bereidheid om contact te leggen en samen te werken met het lokale sport- en zorgnetwerk, zoals praktijkondersteuners, leefstijlcoaches, wijkverpleegkundigen en buurtsportcoaches.
  • Het aanbieden van passend sportaanbod of de bereidheid om dit te willen ontwikkelen;
  • Deelname aan monitoring en enkele bijeenkomsten.

lnteresse/aanmelden

Meld je hier aan voor de online informatiebijeenkomst op donderdag 28 september 19:30 — 20: 15 uur of op maandag 2 oktober 16: 15 — 17:00 uur. Na de informatiebijeenkomst kun je bepalen of jouw club meedoet. Op woensdagmiddag 15 november vindt op de Sport Vakbeurs de startbijeenkomst plaats voor de eerste aangemelde clubs.

Heb je vragen of wil je vooraf meer informatie? Neem contact op via sportenzorg@nocnsf.nl.

Platform Sport en Zorg Clubs

Werk je al goed samen met zorgaanbieders om mensen in beweging te brengen, maar wil of kun je niet meedoen als Pilotclub Sport & Zorg, ook dan horen wij graag jouw verhaal. Wij zijn altijd op zoek naar inspirerende voorbeelden. In de nabije toekomst willen wij, met een landelijk alle sportclubs die met de zorg samenwerken beter vindbaar maken. Wanneer je hier interesse in hebt, kun je contact opnemen via sportenzorg@nocnsf.nl.

Deel dit artikel op social media: