Bonden Sportbonden

Word Pilotclub Sport en Zorg

4 augustus 2023
Word Pilotclub Sport en Zorg

Sporten en sportief bewegen zijn direct verbonden aan een gezonde leefstijl, vitaliteit en veerkracht. Helaas sporten veel mensen met een (verhoogd risico op) kwetsbare gezondheid te weinig. Dat is een gemiste kans, want juist voor deze mensen kan sportief bewegen van onschatbare waarde zijn. Via samenwerking tussen sport en zorg kunnen we meer mensen van deze grote groep sportief in beweging brengen. Uit eerdere pilots blijkt dat doorverwijzing vanuit zorg en persoonlijke begeleiding naar (laagdrempelig) passend sportaanbod helpt om drempels weg te nemen.

Van november 2023 tot 31 december 2025 gaan 65 sportclubs aan de slag om volwassenen en kinderen structureel sportief in beweging te krijgen. De clubs worden hierbij actief ondersteund door partners uit de sport en zorg. Deze clubs noemen wij ‘Pilotclubs Sport & Zorg’.

Eerste groep clubs gestart

De Pilotsclubs Sport & Zorg beginnen in verschillende groepen. De eerste groep van 25 clubs is inmiddels gestart, met deelname van clubs uit Maastricht, Almere en Zaanstad. Het gaat hier om diverse sporten zoals badminton, basketbal en paardensport. De Judo Bond Nederland, Nevobo en NL Actief / POS trapten eveneens succesvol af met clubs uit hun eigen achterban.

Ook meedoen?

Nieuwe clubs kunnen nog meedoen in de tweede en derde groep. Hierover zijn we in gesprek met de gemeentes Amsterdam, Rotterdam, Deventer, Nijmegen, Alphen aan Den Rijn, Dordrecht, Veldhoven en De Kempen. Heeft jouw club interesse om óók Pilotclub Sport & Zorg te worden, maar staat jouw gemeente hier niet tussen? Neem dan contact op via sportenzorg@nocnsf.nl.

Als Pilotclub Sport en Zorg kun je rekenen op de volgende ondersteuning:

  • Een financiële vergoeding per deelnemende sportclub.
  • Een procesbegeleider, die ondersteunt bij het vinden of versterken van de aansluiting bij het lokale sport- en zorgnetwerk, het opstellen van een plan van aanpak en de uitvoering hiervan.
  • Waar mogelijk, ondersteuning vanuit de sportbond bij de ontwikkeling/versterking van het sportaanbod en/of de wijze van aanbieden.
  • Mogelijkheid tot kennismaking en uitwisseling van kennis met andere sportclubs.
  • Communicatie over succesverhalen.

Wat vragen we van jouw club?

  • Een vast contactpersoon;
  • De bereidheid om contact te leggen en samen te werken met het lokale sport- en zorgnetwerk, zoals praktijkondersteuners, leefstijlcoaches, wijkverpleegkundigen en buurtsportcoaches.
  • Het aanbieden van passend sportaanbod of de bereidheid om dit te willen ontwikkelen;
  • Deelname aan monitoring en enkele bijeenkomsten.

Inspiratie en informatie

Er zijn al lokale pilots geweest bij clubs in Eindhoven, Veldhoven, De Kempen, Maastricht, Zaanstad, Almere en Amsterdam. Meer achtergrond, informatie en ervaringen van deze clubs vind je in het digitale handboek.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact op via sportenzorg@nocnsf.nl.

Platform Sport en Zorg Clubs

Werk je al goed samen met zorgaanbieders om mensen in beweging te brengen, maar wil of kun je niet meedoen als Pilotclub Sport & Zorg, ook dan horen wij graag jouw verhaal. Wij zijn altijd op zoek naar inspirerende voorbeelden. In de nabije toekomst willen wij, met een landelijk alle sportclubs die met de zorg samenwerken beter vindbaar maken. Wanneer je hier interesse in hebt, kun je contact opnemen via sportenzorg@nocnsf.nl.

Deel dit artikel op social media: