Sport En Zorg Website

Sport en Zorg

Sporten en sportief bewegen is gezond. Dit geldt voor gezonde mensen maar ook voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Sportief bewegen heeft een positief effect op het voorkomen en remmen van het ziekteproces van vele aandoeningen, zoals overgewicht, diabetes type 2, hart- en vaatzieken en reuma. Toch zijn er veel mensen met een kwetsbare gezondheid die - om verschillende redenen - niet voldoende bewegen.

Het programma Sport en Zorg is een samenwerking van partijen uit de sport, de zorg en lokale overheden. Samen zoeken we naar mogelijkheden om mensen met een kwetsbare gezondheid met plezier sportief in beweging te krijgen. 

Digitaal handboek Sport en Zorg

Het digitale handboek Sport en Zorg biedt handvatten, instrumenten en voorbeelden om vanuit een lokale samenwerking tussen sport- en zorgpartijen meer mensen met een (mogelijke) gezondheidsachterstand met plezier te laten sporten of sportief bewegen.

Laat je inspireren en ontdek welke rol jij als sport- of zorgpartner kan spelen!

Digitale handboek Sport en Zorg

Van zorg naar sport

De samenwerking tussen sport en zorg is onder te verdelen in vier stappen. In de video hiernaast legt Lieke Vloet, programmamanager Preventie, Vitaliteit en Gezonde Leefstijl, uit hoe mensen met (een verhoogd risico) op een kwetsbare gezondheid van zorg naar sport gaan. Dat begint bij de zorgverlener en gaat via een warme toeleiding en een lage instapsport naar structurele sportbeoefening.

Stap 1: zorgverlener zet eerste stap om cliënt sportief te laten bewegen

Een zorgverlener spreekt de client en kan vanuit haar rol een cliënt aanraden en enthousiasmeren om te gaan sporten of sportief bewegen. De zorgverlener kijkt samen met de cliënt hoe het huidige sport- en beweeggedrag van de cliënt eruit ziet en welke rol sporten en sportief bewegen kan spelen in zijn leefstijl of bijvoorbeeld bij zijn revalidatie.

  1. Lees meer over Stap 1 Zorg en Welzijn

Stap 2: warme toeleiding

De warme toeleider gaat samen met de cliënt kijken naar mogelijke sporten die bij de cliënt passen. Hierbij kijken ze samen naar de motivatie, behoeften en drempels van de cliënt en wordt de cliënt indien nodig aan de hand meegenomen.

  1. Lees meer over Stap 2 Warme Toeleiding

Stap 3: laagdrempelige instapsport

Via de warme toeleider komt de cliënt bij een lokale sportaanbieder terecht. Hier maakt de cliënt op een laagdrempelige manier kennis met sport en sportief bewegen. Het is belangrijk dat de cliënt zich fijn, prettig en veilig voelt en dat de vorm van sport fysiek ook gemakkelijk te beoefenen is.

  1. Lees meer over Stap 3 Laagdrempelige Instapsport

Stap 4: structurele sport

De cliënt stapt in bij een laagdrempelige instapsport. Als hij of zij deze sport blijft doen, of overstapt naar een andere sport en die blijft beoefenen, dan is hij of zij een structurele sporter. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld bij een sportclub of op eigen initiatief.

  1. Lees meer over Stap 4 Structurele Sport

Pilotclubs Sport en Zorg

Van november 2023 tot 31 december 2025 zijn 65 sportclubs aan de slag om volwassenen en kinderen structureel sportief in beweging te krijgen. De clubs worden hierbij actief ondersteund door partners uit de sport en zorg. Deze clubs noemen wij ‘Pilotclubs Sport en Zorg’. Momenteel zit de inschrijving vol. Wil jouw club meer weten over dit traject? Neem dan contact op met projectleider Marloes te Loeke

Lees meer

Programma Sport en Zorg

In het programma Sport en Zorg staan een passend sport- en beweegaanbod en actieve begeleiding naar dit aanbod centraal. Daarom zetten we in op sterke lokale netwerken tussen sport, zorg en gemeente. Met sportclubs die passend en laagdrempelig sportaanbod aanbieden. Met zorgprofessionals die cliënten stimuleren om te gaan bewegen en met toeleiders – zoals beweegmakelaars en buurtsportcoaches - die mensen actief begeleiden naar het passende aanbod.

Meer informatie

Binnen het programma Sport en Zorg wordt op landelijk en op lokaal niveau de samenwerking tussen sport, zorg en overheid gestimuleerd. De landelijke klankbordgroep wordt gevormd door NOC*NSF, JBN, Nevobo, NL Actief, KNVB, Kind naar Gezonder Gewicht, Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland, SportMEE/MEE NL, VSG, Maastricht en Kenniscentrum Sport & Bewegen. Een aantal projecten binnen het programma Sport en Zorg wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 
Voor meer informatie over het project en mogelijke samenwerkingen kan je contact opnemen via sportenzorg@nocnsf.nl.