Sport En Zorg Website

Sport en Zorg

Sporten en sportief bewegen zijn direct verbonden aan een gezonde leefstijl, vitaliteit en veerkracht. Helaas sporten veel mensen met een (verhoogd risico op) kwetsbare gezondheid te weinig. Dat is een gemiste kans, want juist voor deze mensen kan sportief bewegen van onschatbare waarde zijn.

Mensen met een kwetsbare gezondheid zijn vaak bekend bij zorgpartijen, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, leefstijlcoaches en diëtisten. Een goede samenwerking tussen sport- en zorgpartijen biedt de mogelijkheid om deze mensen met sport in aanraking te brengen en zo de kracht en het plezier van sport en sportief bewegen te laten ervaren.

Digitaal handboek Sport en Zorg

Het digitale handboek Sport en Zorg biedt handvatten, instrumenten en voorbeelden om vanuit een lokale samenwerking tussen sport- en zorgpartijen meer mensen met een (mogelijke) gezondheidsachterstand met plezier te laten sporten of sportief bewegen.

Laat je inspireren en ontdek welke rol jij als sport- of zorgpartner kan spelen!

Digitale handboek Sport en Zorg

Van zorg naar sport

De samenwerking tussen sport en zorg is onder te verdelen in vier stappen. In de video hiernaast legt Lieke Vloet, programmamanager Preventie, Vitaliteit en Gezonde Leefstijl, uit hoe mensen met (een verhoogd risico) op een kwetsbare gezondheid van zorg naar sport gaan. Dat begint bij de zorgverlener en gaat via een warme toeleiding en een lage instapsport naar structurele sportbeoefening.

Stap 1: zorgverlener zet eerste stap om cliënt sportief te laten bewegen

Een zorgverlener spreekt de client en kan vanuit haar rol een cliënt aanraden en enthousiasmeren om te gaan sporten of sportief bewegen. De zorgverlener kijkt samen met de cliënt hoe het huidige sport- en beweeggedrag van de cliënt eruit ziet en welke rol sporten en sportief bewegen kan spelen in zijn leefstijl of bijvoorbeeld bij zijn revalidatie.

  1. Lees meer over Stap 1 Zorg en Welzijn

Stap 2: warme toeleiding

De warme toeleider gaat samen met de cliënt kijken naar mogelijke sporten die bij de cliënt passen. Hierbij kijken ze samen naar de motivatie, behoeften en drempels van de cliënt en wordt de cliënt indien nodig aan de hand meegenomen.

  1. Lees meer over Stap 2 Warme Toeleiding

Stap 3: laagdrempelige instapsport

Via de warme toeleider komt de cliënt bij een lokale sportaanbieder terecht. Hier maakt de cliënt op een laagdrempelige manier kennis met sport en sportief bewegen. Het is belangrijk dat de cliënt zich fijn, prettig en veilig voelt en dat de vorm van sport fysiek ook gemakkelijk te beoefenen is.

  1. Lees meer over Stap 3 Laagdrempelige Instapsport

Stap 4: structurele sport

De cliënt stapt in bij een laagdrempelige instapsport. Als hij of zij deze sport blijft doen, of overstapt naar een andere sport en die blijft beoefenen, dan is hij of zij een structurele sporter. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld bij een sportclub of op eigen initiatief.

  1. Lees meer over Stap 4 Structurele Sport

Word Pilotclub Sport en Zorg!

Wil jouw club zich inzetten om mensen met een kwetsbare gezondheid in beweging te krijgen? Clubs die zich willen inzetten voor een positieve en toegankelijke omgeving, met een laagdrempelige vorm van sport en sportief bewegen kunnen zich aanmelden als Pilotclub Sport en Zorg. 

Meer informatie

Meer informatie

Het project Sport en Zorg komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord. Het is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met zowel zorg- als sportpartners. De ambitie binnen Sport en Zorg is om de krachten van de sport te bundelen met de zorgsector en een lokale samenwerking op te starten met zorgpartners, gemeenten en sport- en beweegaanbieders. 
 
Voor meer informatie over het project en mogelijke samenwerkingen kan je contact opnemen via sportenzorg@nocnsf.nl