Preventie vitaliteit Sportdeelname Gezondheid

Meer mensen in beweging door de samenwerking tussen sport en zorg

28 juni 2023
Meer mensen in beweging door de samenwerking tussen sport en zorg

Met het programma 'Meer mensen in beweging via samenwerking sport & zorg' bundelen de sportsector, partijen uit de zorg en gemeenten de krachten. Doel is om mensen met een gezondheidsachterstand of een verhoogd risico daarop met plezier in beweging te krijgen. In zeven lokale pilots zijn mensen vanuit de eerstelijnszorg geleid naar een sport die past bij de persoonlijke wensen en behoeften.

Handboek met instrumenten en voorbeelden
De zevens lokale pilots zijn inmiddels afgerond. Op basis hiervan ontwikkelde NOC*NSF dit digitale handboek Sport & Zorg. Het handboek is bedoeld voor landelijke en lokale partners die ook de samenwerking tussen sport en zorg willen versterken om zo meer mensen in beweging te krijgen. Het bevat inspirerende voorbeelden en praktische tips om lokaal mee aan de slag te gaan.

Meer mensen in beweging via samenwerking sport & zorg

Het programma 'Meer bensen in beweging via samenwerking sport &  zorg (MMiB) is opgezet door NOC*NSF en de landelijke partners JBN (judo), Nevobo (volleybal), NL Actief (fitness), KNVB (voetbal), Kind naar Gezonder Gewicht, Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland, SportMEE/MEE NL en Kenniscentrum Sport & Bewegen.  

De pilotfase van het project kwam voort en zijn gefinancierd vanuit het Nationaal Preventieakkoord dat in 2018 is ondertekend en tot stand gekomen in nauwe samenwerking met zowel zorg- als sportpartners. Hierin zijn zeven lokale pilots gedraaid om meer mensen in beweging te krijgen door als sport- en zorgsector samen te werken.

De tweede fase van dit programma ging in 2023 van start en loopt tot eind 2025. In deze fase zetten we in op drie hoofdpunten:

  1. Het ondersteunen en monitoren van sportclubs, zodat zij uitgroeien tot bewezen goede partners van de zorg.
  2. Het verder aanvullen en verspreiden van de ontwikkelde instrumenten en opgedane kennis.
  3. Het creëren van landelijke bewustwording van het belang en de diversiteit van sporten en sportief bewegen, bij zowel gezondheids- als sportpartners.

Deel dit artikel op social media: