Sportdeelname Nationale Sportweek Gemeenten

Groningen zet Nationale Sportweek in voor duurzaam bewegen

14 juni 2023
Groningen zet Nationale Sportweek in voor duurzaam bewegen

Dit jaar is alweer de twintigste editie van de Nationale Sportweek. In veel gemeenten zetten sportaanbieders en onderwijsinstellingen sport en bewegen in de etalage. Ook de gemeente Groningen zet de Nationale Sportweek in als vliegwiel om bewegen en een gezonde leefstijl onder de aandacht te brengen. Groningen was in 2018 host city en staat sindsdien stevig op de kaart als sportgemeente.

"Er is een sterke betrokkenheid vanuit de gemeente sinds 2018, toen Groningen host city was", vertelt Arjen Boekema, marketeer sport bij Sport050. "Voor die tijd communiceerden we wel naar sportclubs dat de Nationale Sportweek ging plaatsvinden, maar er zijn zo veel meer mogelijkheden. Toen er bij de jubileumeditie niet één maar vijf host cities waren, sprongen we daarop in. Dat we de kosten voor het hosten nu door vijf konden delen bood ons de kans om Groningen als sportgemeente op de kaart te zetten. Alle seinen stonden op groen: er was net een nieuwe beleidsnota, we zaten vlak voor een herindeling en verkiezingen, en de wethouder was enthousiast."

Focus op jeugdsport en kansengelijkheid

"Sinds 2018 hebben we een promotionele aanjagersrol en vormt de Nationale Sportweek het vliegwiel" aldus Merel Bus, evenementencoördinator en projectleider bij Sport050. "Het thema waar we op inzetten is jeugdsport. Dat doen we samen met sportclubs en scholen. Ieder jaar finetunen we en proberen we meer impact te hebben, en vooral jongeren structureel in beweging te brengen. We maken zichtbaar wat er allemaal te doen is. We zijn de grote verbinder en laten zien waar je de middelen vandaan kunt halen voor jouw activiteit en hoe je die koppelt aan een lanceringsmoment. De organisatie van de Nationale Sportweek omvat in grote lijnen jaarlijks hetzelfde, maar ieder jaar wisselt het wat we extra uitlichten. Zo hadden we wel eens openingsacts die qua bezoekersaantallen een groot succes waren, maar bleek de doorstroom naar clubs juist laag te zijn. Dan doen we dat een volgende keer weer anders."

"Dit jaar spelen inclusie en een sociaal-veilige sport ook weer een rol in de Nationale Sportweek", vervolgt Arjen. "We jagen het aan om tijdens die week activiteiten te organiseren die daarop gericht zijn, dan heb je immers meer promotionele kracht."

"Kansengelijkheid is een thema dat we nog sterker willen meenemen", valt Merel hem bij. "We besteden bijvoorbeeld aandacht aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur en bestaande mogelijkheden om financiële drempels om te sporten weg te nemen."

Over vijf jaar doen alle basisscholen mee aan de Nationale Sportweek

Nationale Sportweek is verankerd in beleid

In Groningen is de Nationale Sportweek verankerd in het beleid: "In het merk Sport050 komen alle elf actielijnen van het gemeentelijke beleid samen en daar heeft de Nationale Sportweek ook een plek in gekregen", licht Arjen toe. "Wat we doen als uitvoeringsorganisatie wordt gezien en er is ook een sterke verbinding met de andere actielijnen."

"Dat geeft direct de verantwoordelijkheid om er ook iets mee te doen en kan een inspiratie vormen voor andere gemeenten", vindt Merel. "Onze ambitie is dat over vijf jaar alle basisscholen van Groningen meedoen aan de Nationale Sportweek. Dat moet een vanzelfsprekendheid worden, vergelijkbaar met de Kinderboekenweek. Natuurlijk willen we ook blijven verbeteren en meebewegen in de behoeften van scholen en sportaanbieders."

Nieuws NSW

Organiseert jouw gemeente ook een Nationale Sportweek?

Meld je dan aan als Sportweekgemeente!

 

Tips voor gemeenten

Een paar tips tot slot: "Wat marketing betreft moet je ergens een plek hebben waar al het aanbod zichtbaar is, waar sportaanbieders naartoe kunnen gaan, maar waarmee ook richting inwoners wordt gecommuniceerd", vindt Arjen. Merel vult aan: "Mijn rol ligt meer in het aanjagen. Zeker de eerste drie jaar dat ik deze functie uitoefende, was ik vooral aan het investeren in mijn relatie met sportaanbieders. Zo kun je het beste proeven en voelen hoe je de sport kunt promoten. Door erin te investeren wordt het een gezamenlijk doel."

Arjen besluit: "In 2018 moesten we alles opbouwen. Nu gemeenten met lokale sportakkoorden bezig zijn, zijn er al bestaande netwerken waarvan gebruikgemaakt kan worden. De Nationale Sportweek is dan een mooie start van het seizoen."

NOC*NSF Nationale Sportweek 2023

De NOC*NSF Nationale Sportweek is een landelijk sportevenement dat sporten in de etalage zet en laat zien hoe gezond en vooral hoe leuk sporten en bewegen is. Tijdens de Sportweek zetten honderden gemeenten, sportclubs, sportbonden, bedrijven, het onderwijs en andere sportaanbieders in heel Nederland hun deuren open, organiseren clinics, toernooien en demonstraties. Iedereen kennismaken met (nieuwe) sporten. De Nationale Sportweek is dit jaar van vrijdag 15 tot en met zondag 24 september 2023 en is onderdeel van de European Week of Sport.

Deel dit artikel op social media: