Sportdeelname Sportverenigingen

Hoe staan sportclubs ervoor?

3 april 2023
Hoe staan sportclubs ervoor?

NOC*NSF herkent zich niet in de uitkomsten van een enquête, uitgevoerd door de RVVB (Register voor Verenigingsbestuurders) over de toekomstbestendigheid van sportverenigingen. De RVVB constateerde op grond van een rondvraag dat ongeveer de helft van alle  sportverenigingen ernstige zorgen zou hebben over het voortbestaan. Uit recent onderzoek van kennisinstituut Mulier blijkt dat 16 procent van de sportverenigingen ‘ernstig bezorgd’ is over de toekomst, met name door de sterk gestegen energieprijzen.

Begin deze winter heeft NOC*NSF al uitgebreid gesignaleerd wat de risico’s voor sportclubs waren van de gestegen energieprijzen en aangedrongen op steunmaatregelen. Inmiddels is ook de TEK-regeling (Tegemoetkoming Energie Kosten) beschikbaar voor (o.a.) sportclubs. Dat neemt niet weg dat sportverenigingen onder druk staan, ook door de impact van corona.

Om mee te groeien met de veranderende behoeften van nieuwe en bestaande doelgroepen, is professionalisering voor sportclubs en verenigingen een belangrijke factor. De belangrijke maatschappelijke waarde van sportclubs is effectiever te verzilveren wanneer zij minimaal één dag per week gebruik kunnen maken van professionele ondersteuning. Daarmee wordt het ook mogelijk om de verenigingsstructuur te verbinden met het onderwijs en met het sociale domein.

Ook de ruim 6100 buurtsportcoaches – waarvan een deel opgeleid tot clubkader-coach – zijn een voorbeeld van professionalisering (en het resultaat van lobby door de sportsector). Zo kunnen we de beweegachterstand bij met name jongeren tussen de 13 en 18 jaar effectief aanpakken.

Deel dit artikel op social media: