Sportdeelname Onderzoek Politiek

Tweede Kamer wil proef met onderwijs en sportclubs om meer kinderen te laten sporten

14 maart 2023
Tweede Kamer wil proef met onderwijs en sportclubs om meer kinderen aan het sporten te krijgen

Er komen pilots (proefprojecten) om te onderzoeken hoe scholen en sportclubs beter kunnen samenwerken om daarmee te bereiken dat meer kinderen kennismaken met sport en het verenigingsleven. Een motie daarover van VVD en D66 wordt gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer. Het kabinet wordt opgeroepen geld uit de preventiemiddelen vrij te maken om de pilots te financieren in overleg met geïnteresseerde sportbonden.

De Tweede Kamer wil bereiken dat er veel meer verbinding komt tussen de 23.500 sportclubs en de 8000 scholen voor basis- en voortgezet onderwijs: "Verbinding tussen onderwijs, sportverenigingen en gemeenten heeft een positief effect op het aantal kinderen dat in aanraking komt met sport en bewegen, met name ook kinderen uit moeilijk bereikbare gezinnen", aldus de motie van Kamerleden Heerema (VVD) en Van der Laan (D66). Sportverenigingen kunnen volgens hen een belangrijke rol spelen om via het onderwijs meer kinderen in aanraking te laten komen met het verenigingsleven.

NOC*NSF is blij met de steun voor de motie en het opzetten van pilots. Uit recent onderzoek blijkt dat jongeren tussen de 12 en 18 jaar nog steeds veel minder sporten dan vóór de corona-epidemie. NOC*NSF vindt dat zorgelijk, vooral omdat in deze levensfase sportroutine wordt opgebouwd. Mensen die tussen hun dertiende en achttiende levensjaar wekelijks sporten, pakken dit later meestal weer op, ook na een levensfase waarin ze te druk zijn. Mensen die als puber niet regelmatig sporten, blijven vaak niet-sporter in de rest van hun leven. De motie die nu is aangenomen, moet de infrastructuren van het verenigingsleven en het onderwijs veel dichter bij elkaar brengen, stellen de indieners, om elkaar op die manier te verrijken. Hoe de pilots worden ingericht en wanneer ze van start kunnen gaan, zal nog worden bepaald.

Meer kinderen laten sporten Pexels

Sportgedrag Nederlanders verandert

Lees meer

Deel dit artikel op social media: