Bonden Veilige Sport Sociale veiligheid

Acht integriteitsmanagers begonnen bij sportbonden

Yvonne Derksen 3 april 2023
Acht integriteitsmanagers begonnen bij sportbonden

Sinds vandaag zijn er acht integriteitsmanagers gestart bij 20 sportbonden. Deze integriteitsmedewerkers gaan binnen hun rol aan de slag met het waarborgen en stimuleren van een veilige en integere sport binnen zowel de top- als breedtesport. De inzet van integriteitsmedewerkers is één van de manieren waarop de gezamenlijke sport zich inzet voor integriteit als fundament in de sport.

Met deze extra ondersteuning zijn sportbonden in staat om hun rol optimaal te vervullen bij incidenten en signalen op het gebied van integriteit en grensoverschrijdend gedrag. Ook krijgt het preventief beleid een stevige impuls. De integriteitsmanagers gaan voornamelijk aan de slag met het ontwikkelen en in gang zetten van preventie richting sportverengingen, topsporters maar ook de werkorganisatie van de sportbond zelf.

Een van de integriteitsmanagers, Peter ten Hove, vertelt: "Binnen de sport is er al heel veel op vlak van integriteit, maar het gaat er nu vooral om dat de synergie wordt opgezocht om alles zo effectief mogelijk te laten functioneren. Dat we hier met acht integriteitsmanagers aan gaan werken, brengt veel energie. De achtergrond van de integriteitsmanagers is breed en die diverse samenstelling van het team zal ons alleen maar helpen bij het opdoen van mooie, nieuwe inzichten."

Werkwijze

De focus voor de integriteitsmanagers ligt voornamelijk op sportbonden die de middelen (nog) niet hebben om zelf te investeren in een beleid op integriteit. De integriteitsmanagers helpen hen met het ontwikkelen van een plan van aanpak aan de hand van een handreiking. Hierin staan de bouwstenen om te komen tot een goed plan, maar ook de beschikbare ondersteuningsinstrumenten voor sportbonden, sportverenigingen en topsporters.

Sport heeft het in zich om een positieve bijdrage te leveren – met name jongeren ontwikkelen, leren grenzen opzoeken, zelfvertrouwen te ontwikkelen, noem maar op. Sport moet je juist sterker maken, niet beschadigen. Als integriteitsmanagers zetten we ons in op een maatschappelijk probleem en versterken we de sector.
Peter ten Hove, integriteitsmanager

Ondersteuning
De integriteitsmanagers worden begeleid in hun rol door een speciale opleiding, verzorgd door het Nederlands Compliance Instituut. Ook zijn er voor grotere sportbonden, die al (gaan) werken met integriteitsmanagers, zes opleidingsplaatsen beschikbaar gesteld. Deze zijn inmiddels vervuld.

Heeft jouw sportbond interesse in ondersteuning van een integriteitsmanager, maar zich nog niet eerder gemeld? Je kan hier contact over opnemen met emiel.krijt@nocnsf.nl. Wij brengen de behoefte graag in kaart voor een mogelijk vervolg.

Deel dit artikel op social media: