Sportdeelname Gemeenten

Sportadviseur ondersteunt clubs bij het oplossen van specifieke uitdagingen

NOC*NSF 1 december 2022

Al jaren wordt er op verschillende manieren gewerkt aan vitale sportclubs door de inzet van experts. Zij zijn in staat om clubs gerichte ondersteuning te bieden bij specifieke ambities of uitdagingen die er leven bij een club. Zo kan de club, bijvoorbeeld, duurzaamheidsambities hebben, kampen met een vrijwilligerstekort of met teruglopende ledenaantallen. Goede sportadviseurs voor moderne en toekomstgerichte clubondersteuning zijn dus van belang. Door middel van de scholing Sportadviseur worden nieuwe sportadviseurs opgeleid om clubs goed te kunnen ondersteunen.

Begeleiding van begin tot eind van het traject

Een sportadviseur helpt de club bij het uitzetten van de juiste koers en is verantwoordelijk voor het gehele traject met als doel om het probleem of vraagstuk op te lossen. Het begint met een intake waarbij de adviseur het vraagstuk van de club goed in kaart brengt. In de sportsector willen we vaak al snel overgaan tot actie, maar het is juíst belangrijk om eerst met mensen te praten zodat je je als adviseur een goed beeld kan vormen van de huidige situatie. Er is tijd nodig voor die verkenning om uiteindelijk tot een goede opdrachtformulering en een gedegen plan van aanpak te komen.

Door van te voren helder in kaart te brengen voor welke uitdaging de club staat, is het mogelijk om de juiste vervolgstappen vast te stellen. De ene keer is daarbij de inzet van een duurzaamheidsspecialist nodig; de andere keer een expert op het gebied van vrijwilligersmanagement of dan weer iemand die veel verstand heeft van het onderwerp diversiteit en inclusie. Tijdens de opleiding worden adviseurs geleerd om gerichter ondersteuning aan te bieden op basis van een duidelijk plan van aanpak en een heldere opdrachtformulering. Dit leidt tot betere resultaten en meer tevredenheid bij de clubs.

Kernkwaliteiten sportadviseur

Een goede sportadviseur is verantwoordelijk voor het gehele traject dat een club doorloopt tijdens zijn ontwikkelproces. Diegene doorloopt samen met de club het gehele traject van A tot Z. Vaardigheden zoals goed luisteren, samenvatten, doorvragen, omgaan met weerstand, feedback geven en het groepsproces begeleiden zijn daarbij belangrijk. Daarnaast is het van belang dat je beschikt over voldoende kennis van de sportsector, zowel van de clubs als wat er speelt bij de gemeente.

Deel dit artikel op social media: