Sportdeelname Onderzoek

Sportdeelname in juli gedaald, met name jongeren sportten minder

6 september 2022
Sportdeelname in juli gedaald, met name jongeren sportten minder

Het aantal wekelijkse sporters is in de zomermaand juli ten opzichte van juni met zo’n 800.000 wekelijkse sporters flink gedaald. Tijdens de afgelopen twee jaren, de corona-jaren, zagen we in juli juist een stijging van 2 à 3 procent. De daling komt vooral door de jeugd. In de pre-coronajaren was deze daling er ook elk jaar in juli bij de jeugd.

Waar in de vorige twee jaren in juli de jeugd van 5 t/m 12 jaar nauwelijks minder sportten (zo’n 2-3% minder dan juni), is de daling in 2022 van 82% in juni naar 67% in juli. Een groot deel van die daling komt omdat er minder alleen, ongeorganiseerd gesport is door de jeugd in juli 2022. De normaal veel beoefende sporten zoals gymnastiek en hockey werden, voornamelijk door de zomerstop, in juli minder beoefend. Opvallend is dat voetbal, ook een sport met een zomerstop, wel evenveel beoefend werd als in juni.

De sportfrequentie is in juli afgenomen van 8,6 (in juni) naar 8,2 keer sporten in de maand. Vooral bij de jongeren (5 t/m 12 jaar) is de daling het grootst (van 8,7 keer in juni naar 7,7 keer in juli).

Wandelen en zwemsport meest beoefend

Wandelen is in juli de meest beoefende sport, gevolgd door fitness en de zwemsport. Ook bij de jeugd zien we dat voor de tweede maand op rij de zwemsport de meest beoefende sport is en voetbal de tweede sport.

Deel dit artikel op social media: