Bonden Sportbonden

Maak je opleiding toegankelijk voor het STAP-budget

30 juni 2022

Het STAP-budget is een persoonlijk ontwikkelbudget waarmee werkenden en werkzoekenden hun positie op de arbeidsmarkt kunnen verbeteren. STAP staat voor Stimulering van de Arbeidsmarkt Positie. Per jaar kan maximaal een vergoeding van €1.000 worden aangevraagd voor scholing per student. In 2022 is er 160 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit Rijksoverheid.

Om als sportbond in aanmerking te komen voor het STAP-budget moet de training, cursus of opleiding in het STAP-scholingsregister staan. Het STAP-budget kan door de student worden aangevraagd bij het UWV, die het STAP-budget na goedkeuring uitkeert aan de opleider (sportbond). In onderstaand stappenplan staat beschreven hoe sportbonden zich als STAP-opleider kunnen aanmelden en daarmee kunnen profiteren van deze subsidie.

Stap 1: Audit door NOC*NSF
Elke opleiding dient een audit te doorlopen via de auditorganisatie van NOC*NSF. Na een positieve audit van de opleiding wordt deze door NOC*NSF aangemeld bij NLQF. NLQF registreert de sportbond en de opleiding in het scholingsregister van DUO (RIO), en informeert de sportbond over de registratie. Belangrijk om te weten is dat vooralsnog enkel opleidingen vanaf niveau 3 en hoger in aanmerking komen als STAP-opleiding. Momenteel wordt onderzocht of niveau 1 en 2 in de toekomst ook toegevoegd kunnen worden.

Stap 2: Registratie in scholenregister
Alle opleidingsgegevens (je vindt hier om welke gegevens dat gaat) worden door de sportbond ingevoerd in het STAP-scholingsregister. Met behulp van e-Herkenning (EH3) en een machtiging voor de dienst ‘Mijn DUO voor zakelijke klanten’ log je in op het STAP-scholingsregister. Zes door de Rijksoverheid erkende leveranciers kunnen helpen met het aanvragen van deze e-Herkenning (eHerkenning | Leveranciersoverzicht). Als alle gegevens correct zijn worden deze door DUO verstrekt aan het UWV zodat de sportbond en opleiding gepubliceerd worden in het STAP Portaal. Dit portaal is voor zowel student als voor de sportbond. De sportbond kan hier inloggen met behulp van dezelfde e-herkenning (EH3). Hiervoor dient ook de machtiging voor het STAP-opleidersportaal toegekend zijn.

Stap 3: Aanmelding voor opleiding bij sportbond
Via het STAP portaal kunnen studenten zien voor welke opleidingen ze het STAP-budget kunnen aanvragen. De student kan zich vervolgens bij de sportbond aanmelden voor de opleiding. De sportbond controleert vervolgens of de student voldoet aan eventuele kwalificaties alvorens hij/zij de student accepteert.

Stap 4: Verstrekken voor-aanmeldgegevens bij UWV (optioneel)
Het aanvraagproces kan voor de student worden vereenvoudigd. Als sportbond kan je daaraan bijdragen door de voor-aanmeldgegevens aan UWV te verstrekken. Hoe dat precies werkt, lees je hier.

Stap 5: STAP aanmeldbewijs
Om STAP budget aan te vragen via het STAP portaal heeft de student een STAP aanmeldbewijs nodig van de sportbond. Bekijk hier een voorbeeldbewijs. Nadat door de student STAP budget is aangevraagd voor een opleiding van de sportbond en het UWV keurt dit goed, dan zal UWV (via broker TIE Kinetix) een inkooporder sturen naar de sportbond. Dit is tevens de bevestiging, voor de sportbond, dat voor de student STAP-financiering beschikbaar is.

Stap 6: Facturatie
Met behulp van de verstrekte gegevens in de inkooporder kan de sportbond een e-factuur sturen voor uitbetaling van het STAP-budget. De e-factuur kan worden verstuurd naar dezelfde broker (TIE Kinetix). Op die manier ontvangt de sportbond het STAP-budget. Afhankelijk van de toekenning van het STAP budget en de hoogte van de opleidingskosten zijn er verschillende factureringsscenario’s:

- STAP budget dekt de gehele opleidingskosten > Sportbond stuurt enkel e-factuur naar broker.
- STAP budget dekt een deel van de opleidingskosten > Sportbond stuurt e-factuur naar broker voor het maximaal toegekende budget en stuurt de student een factuur voor de resterende opleidingskosten.
- Er is geen STAP budget toegekend > Sportbond stuurt een factuur naar de student voor betaling van de opleiding.

Lees hier meer over het gehele proces: Financiële aansluiting - Stap voor Opleiders.

Stap 7: Bewijs van deelname
Nadat de opleiding is doorlopen, informeert de sportbond over het resultaat (bewijs van deelname) via het STAP Portaal. Er zijn drie uitkomsten als bewijs van deelname mogelijk:
1) Succesvol: de opleiding is succesvol afgerond met een certificaat of diploma als gevolg.
2) Niet succesvol: reden ligt bij de student.
3) Niet succesvol: reden ligt bij sportbond -> Dan dient de STAP-subsidie te worden terugbetaald.

Meer informatie over het aanmeldproces is ook te vinden op Stapvooropleiders.nl.

 

 

Deel dit artikel op social media: