Sportdeelname Sportbonden

Impact corona op sportend Nederland groot in 2021

17 mei 2022

In het rapport Zo Sport Nederland vind je de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van sportdeelname in Nederland over 2021. Daaruit blijkt opnieuw dat de impact van corona op sportend Nederland groot is geweest.

Feiten, cijfers en inzichten geven een goede basis om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om meer te sporten en bewegen. Uit het rapport blijkt dat net als in het jaar daarvoor ook in 2021 de impact van corona groot was, en bij zowel de jongeren als volwassenen de wekelijkse sportdeelname is afgenomen. Het aantal Nederlanders dat wekelijks sport nam in 2021 af met 800.000 sporters ten opzichte van 2020. Bij 42 sportbonden daalde het ledenaantal met 2% of meer. Onder volwassenen was er in totaliteit een ledenstijging te zien, terwijl het aantal jeugdleden verder terugliep. Deze stijging kan met name worden toegerekend aan een aantal buitensporten. Op een paar uitzonderingen na hadden namelijk bijna alle binnensporten met ledenverlies te maken in 2021.

Samenstelling rapport
Het rapport Zo Sport Nederland dient als bron van informatie voor de gehele sportbranche in Nederland. De inhoud van dit rapport is samengesteld op basis van de leden- en lidmaatschapscijfers van de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en de maandelijkse sportdeelname metingen. Het toont zowel de ontwikkeling van het aantal actieve sporters in Nederland als de ontwikkelingen in de leden- en lidmaatschapscijfers van 77 sportbonden. Gelieve het rapport tot 19 mei niet verder te verspreiden.

Deel dit artikel op social media: