Sportdeelname Onderzoek Sportverenigingen Sportbonden

Minder Nederlanders lid van sportclub afgelopen jaar

20 mei 2021
Minder Nederlanders lid van sportclub afgelopen jaar

Zorgen om uitstroom jeugd en opzegging lidmaatschap nieuwe seizoen

Het ledenaantal van meer dan 40 sportbonden is in 2020 afgenomen. Gezamenlijk gaat dit om zo’n 151.800 leden. Daarnaast is 52 procent van de Nederlanders in 2020 minder gaan sporten of gestopt met sporten als gevolg van de coronacrisis. Het aantal Nederlanders dat wekelijks sportte is afgenomen met een half miljoen. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Zo Sport Nederland’ dat de impact van de coronacrisis op sport over het jaar 2020 in kaart brengt.

Daling in ledenaantallen

Bij 48 sportbonden neemt het ledenaantal af met 2 procent of meer. Gezamenlijk betreft dit zo’n 151.800 leden. De coronamaatregelen hebben bij 51 van de 77 sportbonden een negatieve impact op de ledenaantallen. Bij de meerderheid van de sportbonden loopt het aantal jeugdleden terug. Bij 14 sportbonden nemen de ledenaantallen juist toe met 2 procent of meer. Sportvisserij Nederland krijgt in 2020 de meeste nieuwe leden (+80.000). Ook hebben meer Nederlanders zich aangesloten bij de Nederlandse Golf Federatie (+22.000).

Reden om te stoppen

Als hoofdreden voor het minder gaan sporten of gestopt zijn met sporten noemen Nederlanders de sluiting van de sportclub. Daarnaast zijn gebrek aan motivatie en het niet kunnen sporten in teamverband, belangrijke redenen. Dit is ook terug te zien in de cijfers van de beoefening van binnensport. 70 procent van de Nederlanders die voor de coronacrisis een binnensport beoefenden zijn als gevolg van de lockdown minder gaan sporten of helemaal gestopt. Voor de groep van 13 t/m 18 jaar is dit zelfs 80 procent.

Sportclub dicht betekent andere manier van sporten

Een aantal sporten, met name sporten die niet afhankelijk zijn van een sportaccommodatie, laat in 2020 groei in deelname zien. Met 3,3 miljoen beoefenaars (800.000 meer dan een jaar eerder) is de wandelsport in 2020 de meest beoefende sport. Ook fitness (binnen) blijft, ondanks de sluiting van de sportscholen, populair. Veel Nederlanders hebben, onder andere thuis, alternatieven gevonden voor de sportschool. Ten opzichte van 2019 is er wel een afname te zien van ca. 3 miljoen naar 2,7 miljoen beoefenaars. Fitness (buiten) groeide daarentegen van 239.000 naar 329.000 beoefenaars. Daarnaast werden sporten als hardlopen (+261.000) en fietsen (+285.000) meer beoefend dan in 2019. Hetzelfde geldt voor skeeleren en skaten.

Sociale binding en het verenigingsgevoel zijn heel belangrijk om Nederland weer aan het aan het sporten te krijgen en te houden
Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF

Zorgen om de beweegachterstand en uitstroom leden

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: “Dit rapport laat zien dat de sport en de sportdeelname in 2020 forse klappen hebben gekregen door corona. Elke verzwaring van maatregelen heeft erin gehakt. We maken ons nu grote zorgen om de beweegachterstand die Nederland oploopt. Gelukkig zien we tegelijkertijd dat de meeste leden in 2020 wel trouw zijn gebleven aan hun sportclub. Die sociale binding en het verenigingsgevoel zijn heel belangrijk om Nederland weer aan het aan het sporten te krijgen en te houden."

"De band met een club wordt naarmate de crisis langer duurt wel steeds zwakker. We krijgen nu meerdere signalen dat mensen in dit lopende jaar hun lidmaatschap alsnog op willen zeggen als er niet snel weer gesport kan worden op de manier die men graag wil, met competities ‘dichtbij’ en ontmoeten na afloop. Het helaas niet denkbeeldige risico dat met name jeugdleden voor lange tijd zullen stoppen, moeten we niet willen lopen.”

Over het rapport

Het rapport ‘Zo Sport Nederland’ brengt de laatste ontwikkelingen in sportdeelname in Nederland. Het toont zowel de ontwikkeling van het aantal actieve sporters in Nederland als de ontwikkeling van leden en lidmaatschappen bij de sportbonden aangesloten bij NOC*NSF. Dit jaar is er speciale aandacht voor de impact van de coronacrisis op sport. De belangrijkste onderliggende databronnen zijn de leden- en lidmaatschapscijfers van sportbonden, aangesloten bij NOC*NSF en de maandelijkse Sportdeelname Index, tot en met december 2020 uitgevoerd door Ipsos in opdracht van NOC*NSF.

Deel dit artikel op social media: