Bonden Sportbonden

Extra impuls van 15 miljoen euro voor sport uit steunpakket 'Sociaal en mentaal welzijn en leefstijl'

11 maart 2021

Vanuit het steunpakket ‘Sociaal en mentaal welzijn en leefstijl’ komt er een extra impuls van 15 miljoen euro voor de sport via lokale sportakkoorden en de alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’.

Eerder berichtten we dat het kabinet 200 miljoen euro extra beschikbaar stelt voor een maatschappelijk steunpakket gericht op sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. Lees hier nogmaals de brief die het kabinet afgelopen februari aan de Tweede Kamer hierover heeft verzonden. 

Voor het steunpakket wordt samengewerkt in een brede coalitie van rijksoverheid, gemeenten, landelijke en lokale organisaties, vrijwilligers en professionals.

Extra impuls via lokale sportakkoorden

Inmiddels is bekend dat er tien miljoen euro van het steunpakket als eenmalige extra impuls beschikbaar wordt gesteld voor de lokale sportakkoorden. Daarmee is het uitvoeringsbudget voor het lokale sportakkoord in elke gemeente in 2021 verdubbeld.

De gedachte achter deze extra stimulans is dat lokale sportakkoorden bijdragen aan een sterkere lokale infrastructuur voor sport en bewegen, die hard nodig is om aan een gezonde leefstijl te werken voor alle Nederlanders.

De extra middelen zijn op 7 maart uitgekeerd aan de gemeenten en moeten in 2021 besteed worden in lijn met het lokale sportakkoord. Dit biedt lokaal meer mogelijkheden om sportclubs te ondersteunen bij het heropstarten van activiteiten voor leden en ex-leden.

Meer weten? Neem contact op met Coen van den Bemt (coen.vandenbemt@nocnsf.nl)

Extra impuls via alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’

Daarnaast gaat er een extra impuls van vijf miljoen voor 'sociaal en mentaal welzijn en leefstijl' naar de partners van de alliantie 'Sporten en bewegen voor iedereen'. Deze alliantie bestaat uit tien organisaties, onder andere Jeugdfonds Sport & Cultuur, stichting Life Goals Nederland, Fonds Gehandicaptensport, de John Blankenstein Foundation en NOC*NSF.

Doel is om professionals bewust te maken van de mogelijkheden en belemmeringen voor iemand om te sporten en bewegen, bijvoorbeeld door leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie.

Er wordt extra financiële ruimte vrij gemaakt voor het Jeugdfonds en Volwassenfonds Sport & Cultuur om meer jongeren en jongvolwassenen financiële toegang te geven tot sport. Daarnaast wordt het stimuleringsbudget voor sportclubs met honderd extra aanvragen voor de doelgroep 'lage sociaaleconomische status (SES)' verhoogd.

Meer weten? Neem contact op met Sam de Vor (Sam.devor@nocnsf.nl)

Deel dit artikel op social media: