Sportdeelname Gezonde Generatie

ShuffleSports wil meer vmbo’ers in beweging krijgen

Sanne Bode 16 februari 2021
ShuffleSports wil meer vmbo ers in beweging krijgen

Met het nieuwe concept ShuffleSports willen scholen, sportbonden, gemeenten en NOC*NSF inactieve vmbo-jongeren in beweging krijgen. Trampoline-fitness of obstacle-voetbal: door twee sporten met elkaar te combineren wordt tegemoet gekomen aan de sportbehoefte van deze doelgroep, die afwisseling en samen sporten belangrijker vindt dan de allerbeste willen zijn.

Van de vmbo’ers beweegt 44 procent voldoende terwijl dat percentage onder havo/vwo’ers 58 procent is, blijkt uit cijfers van de Gezonde Generatie Trendmonitor. Daarin geeft aan slechts 25 procent van de vmbo’ers te worden aangemoedigd door hun omgeving om genoeg te bewegen en te sporten.

Om die reden willen de sportbonden en NOC*NSF met het project 'Meer mensen in beweging' vmbo-jongeren activeren om meer te bewegen. "Als jongeren nu gaan sporten, is de kans groter dat ze dat op latere leeftijd blijven doen", zegt Remco Nieuwenhuis, projectleider 'Meer mensen in beweging' en Gezonde Generatie bij NOC*NSF. Door een specifieke doelgroep te kiezen, namelijk eerste- en tweedeklassers, kan volgens Nieuwenhuis de meeste impact worden gemaakt.

Drijfveren en belemmeringen

Aan de hand van verschillende onderzoeken en gesprekken met de jongeren zijn inzichten verkregen in de drijfveren en belemmeringen van deze doelgroep om te sporten. Dat was een eerste belangrijke stap in het proces, zegt Nieuwenhuis.

"Uit dat onderzoek is gebleken dat het huidige sportaanbod ver afstaat van de behoefte die ze hebben. Het is nu vaak gericht op presteren en beter worden, terwijl deze jongeren vooral sporten voor de gezelligheid en dat samen met hun vrienden willen doen. Daarnaast vinden ze afwisseling tussen verschillende sporten belangrijk. Daarbij hebben inactieve vmbo-jongeren over het algemeen weinig zelfvertrouwen als het om hun sportprestaties gaat."

Uit onderzoek is gebleken dat het huidige sportaanbod ver afstaat van de behoefte die inactieve vmbo'ers hebben
Remco Nieuwenhuis, projectleider NOC*NSF

ShuffleSports

Vanuit die inzichten is het unieke concept ShuffleSports ontstaan. Nieuwenhuis: "Daarmee combineren we twee sporten met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan trampoline-fitness, obstacle-voetbal of dansend judoën."

Het is een uniek concept dat nog niet bestaat in Nederland. Aan de hand van een zogeheten desirability test is aan de jongeren gevraagd of ShuffleSports ook daadwerkelijk aansluit bij hun behoeftes. Vervolgens is het concept, op basis van meerdere experimenten met de jongeren, uitgewerkt tot pilot.

Regien Winnubst, projectcoördinator breedtesport bij de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging: "Als sportbond kunnen we leren van deze werkwijze, om vanuit de behoeftes van de doelgroep een oplossing te ontwikkelen. We zijn dan ook erg geïnteresseerd in het proces en de verdere stappen die er gezet worden."

Aanvankelijk zou de pilot al in januari van start gaan, maar corona gooide tijdelijk roet in het eten. Halverwege maart, wanneer de scholen naar verwachting weer opengaan, zal ShuffleSports worden aangeboden bij OSG De Meergronden in Almere.

"Een spannend moment omdat datgene wat is ontwikkeld dan wordt getoetst in de praktijk." Er is al een tweede middelbare school in Uithuizen die zich heeft aangemeld om de pilot uit te voeren. "Dat is heel positief", aldus Nieuwenhuis.  

Sterke betrokkenheid vakleerkrachten en buurtsportcoaches

De vakleerkracht heeft een essentiële rol in het enthousiasmeren en werven van de vmbo-jongeren. Daarnaast is een video opgenomen met een oud-topsporter, die zich goed in de doelgroep kan verplaatsen.

Elina van der Linde, docent lichamelijke opvoeding op OSG De Meergronden: "Ik vind het heel belangrijk dat jongeren naast de gymlessen het plezier vinden in het bewegen en het daardoor meer gaan doen. Dat is goed voor de gezondheid en het verbindt de jongeren."

Bij de uitvoering van de pilot zijn ook buurtsportcoaches betrokken. "Jongeren willen wel in beweging komen, maar ze willen doen wat zij leuk vinden en iets doen wat hen uitdaagt. Tevens willen ze bewegen met de mensen die zij graag om zich heen hebben. Dat is wat ShuffleSports een grote kans van slagen geeft", aldus Erwin Duits, buurtsportcoach in Almere Haven.

Jongeren willen wel in beweging komen, maar ze willen doen wat zij leuk vinden en met de mensen die zij graag om zich heen hebben
Erwin Duits, buurtsportcoach

Van pilot tot structureel aanbod

Nadat de ShuffleSports-pilot gedurende twee weken op de scholen is aangeboden, zal het concept worden geëvalueerd en bijgesteld waar nodig. Met als doel om het uiteindelijk structureel aan te bieden in heel Nederland. "De sportbonden en NOC*NSF hebben met elkaar een verplichting om te kijken hoe we niet-sportende jongeren toch in beweging krijgen", zegt Nieuwenhuis.

"Die uitdaging gaan scholen graag met ons aan om dat voor elkaar te krijgen. En daarnaast zien ook steeds meer gemeenten in dat vmbo-jongeren een cruciale doelgroep is om in te investeren."

Meer informatie

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Remco Nieuwenhuis, projectleider 'Meer mensen in beweging' en Gezonde Generatie bij NOC*NSF.

Daarnaast zijn goede voorbeelden zeer welkom. Nieuwenhuis: "We kennen natuurlijk al een aantal mooie voorbeelden in Nederland, die gericht zijn op deze doelgroep. Heb jij een goed voorbeeld binnen jouw school of gemeente, dan horen we het graag!"

Deel dit artikel op social media: