Sportdeelname Sportverenigingen Sportbonden Onderzoek

34 procent van de Nederlanders sport minder tijdens coronapandemie

25 november 2020
34 procent van de Nederlanders sport minder tijdens coronapandemie

8 procent geeft aan lidmaatschap van vereniging op te zeggen in 2021 als de situatie zo blijft

Ruim een op de drie Nederlanders is minder gaan sporten tijdens de coronapandemie. Bijna een op de tien geeft aan zelfs helemaal gestopt te zijn. Dat blijkt uit het onderzoek 'Sportgedrag en effecten coronapandemie', uitgevoerd door Ipsos in opdracht van NOC*NSF. Bijna twee derde van de Nederlanders die minder zijn gaan sporten noemt als belangrijkste reden het feit dat de sportclub dicht is. Binnen de groep tot en met 18 jaar wordt die reden zelfs nog meer genoemd (71%).  

Sport betekent meer dan alleen bewegen

Op de tweede plek van het meest wordt gemist aan sport staat met 34% 'de gezelligheid tijdens het sporten'. Ook 'het samen trainen' (28%) en 'de structuur' (23%) die sport biedt op de derde en vierde plek wordt door Nederlanders gemist. Opvallend is dat de groep die sportbeoefening het meest mist bestaat uit de jongste jeugd tot en met 12 jaar is (46%). Bij volwassenen geeft ruim 28% het sporten in groepsverband te missen.

Tegelijkertijd laat het onderzoek ook zien dat er een groep Nederlanders is die meer zijn gaan sporten en bewegen (13%). Met name individueel en vanuit huis sporten en bewegen neemt toe in populariteit. Men start het meest met wandelen (15%), hardlopen (14%) en fitness (13%). Als belangrijkste redenen worden opgegeven dat men fit en gezond wil blijven en dat men op gewicht wil blijven.

Er is een hele grote groep Nederlanders die écht een sportclub nodig heeft om in beweging te komen
Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: "Een grote groep Nederlanders weet gelukkig zelf voldoende sport- en beweegactie te organiseren in hun dagelijkse routine. Maar er is ook een hele grote groep Nederlanders die écht een sportclub nodig heeft om in beweging te komen, waar ze op de hen bekende manier sportles krijgen van een trainer, in een team kunnen trainen en wedstrijden kunnen spelen. Bij die groep verdwijnt de motivatie om te sporten zodra sportclubs hun deuren moeten sluiten of alleen zeer beperkt open mogen zoals nu."

Afbeelding1sdi760

Sportdeelname

Lidmaatschap sportclubs onder druk

Sportclubs en daarmee het daarbij behorende clubleven staan door de coronamaatregelen onder druk. In het onderzoek is ook gevraagd naar het betalen van contributie aan sportverenigingen in 2021. Meer dan de helft begrijpt dat het lastig is om waar voor hun geld te ontvangen tijdens de coronapandemie.

Ook geeft meer dan de helft van de Nederlanders aan in 2021 de contributie te willen blijven betalen. Echter verwacht een op de vier Nederlands wel een contributieverlaging. Bovendien geeft 8% aan het lidmaatschap op te gaan zeggen als de huidige situatie zich zo doorzet in 2021 zijn. Daarmee zou de coronacrisis ook in de komende jaren een groot financieel effect hebben op zowel de sportverenigingen als de sportbonden.

We zijn zeer bezorgd dat juist de groep voor wie een sportclub een stok achter de deur is om te bewegen, degenen zijn die hun lidmaatschap opzeggen
Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF

"Het onderzoek Sportgedrag en effecten coronapandemie laat zien dat de sociale aspecten van de sportclub cruciaal zijn om de Nederlander structureel en duurzaam aan het sporten en bewegen te houden," aldus Dielessen.

"We zijn zeer bezorgd dat juist de groep voor wie een sportclub een stok achter de deur is om te bewegen, degenen zijn die hun lidmaatschap opzeggen. Het is zoals het kabinet ook aangeeft in de brief aan de Tweede Kamer van vorige week, van groot maatschappelijk belang om Nederlanders juist nu voldoende te laten sporten en bewegen in de strijd tegen corona. Voldoende sporten en bewegen versterkt je weerstand."

Over het onderzoek

Ipsos voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere maand aan minimaal 3.000 Nederlanders, in de leeftijdscategorie 5 t/m 80 jaar gevraagd of zij in de afgelopen maand hebben gesport, welke sporten en hoe vaak. Voor het rapport ‘Sportgedrag en effecten coronapandemie’ zijn er een aantal extra vragen gesteld over aanpassing in sportgedrag, het gemis in sport en het betalen van lidmaatschap. Het doel van deze vragen is inzicht vergaren in effecten de coronapandemie op sportbeoefening heeft. In de oktober-meting 2020 hebben 3002 respondenten deelgenomen aan het onderzoek.

Deel dit artikel op social media: