Sportdeelname Voel je thuis in de sport

'Samen in beweging' combineert taal, gezondheid en sport

Nicole Eyssen 23 juli 2020
'Samen in beweging' combineert taal, gezondheid en sport

Als het gaat om iedereen zich welkom laten voelen in de sport, dan betekent het vaak ook dat je probeert de drempels die sommige groepen ervaren, te verlagen. Dat is ook het doel van 'Samen in beweging’, een programma dat mensen met een taalachterstand helpt om zich te ontwikkelen tot zelfredzame burgers, die mee kunnen doen.

Marnix Heida van NLTraining ontwikkelt al 15 jaar lang taalprogramma's, die mensen een kans geven mee te doen met de maatschappij: "Wij zijn overtuigd van het belang van ‘meedoen’. Door betrokken te zijn bij wat er gebeurt in je eigen buurt, wijk en stad leer je de taal en zoveel meer. Dat draagt bij aan je ontwikkeling tot zelfredzame burger. Gezondheid en bewegen zijn belangrijke thema’s binnen ons taal- en participatie-aanbod, omdat het thema’s zijn die bijdragen aan deze ontwikkeling. In ons programma 'Samen in beweging' komen deze thema’s geïntegreerd samen."

Sport verbindt

Marnix is overtuigd van de kracht van sport om mensen te verbinden. “Aan sport kan je meedoen, ook als je de taal niet spreekt. Door mee te sporten leer je de taal. Maar niet alleen dat, je leert ook allerlei andere dingen door de interactie. Nederlandse gebruiken, bijvoorbeeld. Sport helpt mensen ook om gemotiveerd te blijven. Want een taal leren is niet voor iedereen heel eenvoudig vol te houden.”

Als het gaat om inclusief sporten, dan kun je aan heel veel mensen denken voor wie meedoen niet zo eenvoudig is. Mensen met een taalachterstand zijn daar zeker één groep van. Maar binnen die groep is er ook weer sprake van een enorme diversiteit. De jaarlijkse sportdag voor de cursisten laat dat goed zien. "Tegelijkertijd zie je dan dat los van alle mogelijkheden en ambities één gezamenlijke meerwaarde bovenaan staat: het plezier van samen sporten en bewegen en de verbinding die dat tot stand brengt."

Aandacht voor gezondheid

Gezondheid (voeding, rust en beweging) krijgt steeds meer aandacht in taaltrajecten omdat de doelgroep vaak oververtegenwoordigd is als het gaat om gezondheidsklachten. Door de coronacrisis zien we wederom dat een vitaal en gezond leven tot een beter immuunsysteem kan leiden en daarmee het risico van ernstige complicaties kan verkleinen.

In het programma ‘Samen in Beweging’ wordt gestreefd naar meetbare resultaten op drie verschillende hoofddoelen. Om deze doelen te realiseren, wordt er intensief samengewerkt tussen taaldocenten, gezondheidsvoorlichters en beweegcoaches.

  • Een verhoging van taalvaardigheden van minimaal 1 niveau op 2 vaardigheden. Elke deelnemer volgt bij ons een taalprogramma op zijn of haar eigen niveau. De taallessen zijn afgestemd op het beweegprogramma, zowel in tijd als op inhoud.
  • Toename van kennis over gezonde voeding en het Nederlandse zorg- en sportsysteem. De themalessen worden verzorgd door gastsprekers uit het lokale netwerk. De themalessen vinden zowel in de klas plaats, in de vorm van gastlessen, als buiten de klas, in de vorm van excursies.
  • Duurzaam bewegen (voor ouders én kinderen). De beweegcoach verzorgt het beweeg- en sportprogramma in de praktijk en gaat samen met de deelnemers aan de slag. Door samen kleine stappen te zetten wordt het bewegen onderdeel van iemands leven. De beweegcoach kent de lokale sportaanbieders en kan deelnemers individueel informeren over de mogelijkheden die aansluiten op het programma. Elke deelnemer sluit het programma af met een passend sport- of beweegadvies voor zichzelf en eventueel ook voor de kinderen.

De doelgroep van het programma 'Samen in beweging' wordt gevormd door mensen met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal. In deze doelgroep, blijkt uit onderzoek, is minder aandacht voor bewegen en gezonde voeding. Ook is er minder kennis van het Nederlandse zorgsysteem aanwezig. Door het ontbreken van deze kennis en vaardigheden worden de kinderen van de deelnemers vaak ook minder gestimuleerd om te bewegen en gezond te eten. Door de ouders in beweging te brengen en hen vertrouwd te maken met sport en beweging in de buurt, zal dit een positief effect hebben op hun eigen motivatie en op dat van hun kinderen om te gaan sporten en bewegen. Om duurzame verandering te bewerkstelligen, wordt gewerkt met kleine stapjes vooruit, zodat het nieuwe patroon tijd heeft om in te slijpen.

Project in Rotterdam

Van het laatste project in Rotterdam is een filmpje gemaakt. Bekijk deze hier:

Het project is in samenwerking met Rotterdam Sportsupport en de gemeente Rotterdam uitgevoerd. Negentig deelnemers hebben Nederlands geleerd en een beweegprogramma gedaan. Alle activiteiten vonden plaats op sportaccommodaties in Rotterdam. Deelnemers konden zwemmen, bal- en vechtsporten doen of een laagdrempelig beweegprogramma volgen.

Deel dit artikel op social media: